Corrie de Witte jubileert in koor

Vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 2014 is de jaarlijkse uitvoering van het Westkappels Koor. Een roemrucht gezelschap met trouwe leden. Corrie de Witte-Faasse werd 60 jaar geleden, op haar 15e jaar, lid van de voorganger van het koor, het Westkappels Dameskoor. In al die zestig jaar sloeg ze bijna geen repetitie of optreden over. Al de roemruchte optredens, waarmee het koor zich vanaf de jaren vijftig tot heden presenteerde, heeft ze dus meegemaakt.  Vrijdagavond zal ze, uiteraard voor de gelegenheid gekleed in de Westkappelse klederdracht, voor haar jubileum worden gehuldigd.


Corrie de Witte-Faasse als lid van het Westkappels Koor.

Gepl. 28 maart 2014

Duitse antitankmijnen opgegraven.

Bij graafwerkzaamheden in een tuin aan 't Hout zijn zaterdag 15 maart j.l. twee Duitse antitankmijnen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De in de directe omgeving wonende, 98-jarige Jan de Witte herinnerde zich, dat noordelijk van 't Hout, vanaf de dijk ver landinwaarts, in de laatste oorlogsjaren een mijnenveld lag. Dit was aangelegd als onderdeel van de Atlantikwall. De geallieerden zetten bij de bevrijding speciale mijnenruimende tanks in. Ook de tank, die nu op de dijk staat was ooit voorzien van een dergelijke mijnenveeginstallatie. Zoals nu blijkt zijn toch nog diverse mijnen ononploft achtergebleven. De Explosieven Opruimingsdienst van het Ministerie van Defensie heeft het gevonden oorlogstuig zaterdagavond op het strand tot ontploffing gebracht.


Westkapelle als oorlogsgebied; rechts op de achtergrond het mijnenveld onder water

Gepl. 16 maart 2014

 


Westkappelse klederdracht in Sotsji

Het zijn buitengewoon pronte vrouwen, alle drie, maar of ze hun muts, jak en beuk helemaal volgens de regels van de kunst dragen ….?
Maar een zeurpiet die daarop let, want Petra de Witte, Erica Toutenhoofd en Jacqueline Cijsouw geven de Olympische schaatswedstrijden in Sotsji met hun klederdracht een bijzonder Westkappels tintje.
De drie Westkappelse vrouwen zijn trouwe supporters van de Nederlandse schaatstoppers en dus vaak aanwezig bij de grote wedstrijden. Onopgemerkt blijven ze in de verre oorden zeker niet, want altijd dragen ze dan de traditionele Walcherse kleding waardoor hun aanmoedigingen en de schaatshallen een extra dimensie krijgen. 
Natuurlijk zijn ze ook weer van de partij in Sotsji, hun derde Olympische Spelen. En hun opvallende aanwezigheid motiveert vanzelfsprekend ook de Nederlandse schaatsers, getuige het grote aantal medailles waarop die beslag weten te leggen.


Jacqueline Cijsouw, Petra de Witte en Erica Toutenhoofd (v.l.n.r.) in 2010 bij de 
Olympische Spelen in Vancouver

Gepl. 15 febr. 2014

Dijkweek 17 t/m 23 februari 2014

Aansluitend op de uitzending die Omroep Zeeland wijdt aan de Westkappelse zeedijk als onderdeel van de Zeeuwse Canon, besteedt ook Het Polderhuis deze hele week extra aandacht aan de dijk. 
Tijdens de openingsuren van het museum is in het museumcafé de dubbelexpositie "7 eeuwen dijk in een week" en "Sinterklaasstorm 2013"te zien. 
Het verdere programma bestaat o.m.uit lezingen van waterschapsman Adrie Provoost over dijkwerk vroeger en nu, digitale exposities over dijkwerk, materialen en werktuigen, dijherstel en dijkverzwaring. Een andere expositie is gewijd aan de vuurtoren en over dat onderwerp geeft Ko Gabriëlse van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle een presentatie op donderdag 20 februari. 
Het complete programma is te vinden op de website van het Polderhuis.

Gepl. 13 februari 2014

F.A. Bulder, oud-burgemeester van Westkapelle, overleden

Folkert Albert Bulder, van 1967 tot 1972 burgemeester van Westkapelle, is op 28 januari 2014, zijn 87e verjaardag, in zijn woonplaats Domburg overleden. Hij kampte al enige tijd met een afnemende gezondheid.


Folkert Albert Bulder, 1927-2014

Per 1 februari 1967 kwam Bulder met zijn gezin naar Westkapelle als opvolger van Th. H. de Meester. Tot die datum werkte hij bij de gemeente Amsterdam als hoofd van de afdeling public relations en representatie. Amsterdam was in die dagen het brandpunt en het beeld van de roerige "sixties". Bulder, die lid was van de VVD, werd bij zijn benoeming een "representant van Amsterdam" genoemd.

Zaken die tijdens het burgemeesterschap van Bulder, deels op zijn instigatie, werden gerealiseerd zijn o.m. een herinrichting van de Markt met als blikvanger de controversiële fontein, de bungalowwijk Parkweg en de bejaardenwoningen met dienstencentrum aan de Molenwal. Tevens werd medewerking verleend aan vestiging van nieuwe, op jongeren gerichte, horecabedrijven als "De Schuur" en "De Hooizolder". 
Per 1 maart 1972 werd Bulder benoemd tot burgemeester van Krimpen aan de IJssel en vertrok hij uit Westkapelle.
Na zij pensionering tot zijn overlijden woonden Bulder en zijn echtgenote in Domburg.

29 januari 2014