Dijkwerk en dijkwerkers

Toen vanaf de 15e eeuw de duinen voor Westkapelle stap voor stap werden getransformeerd tot een dijk, specialiseerden de inwoners van het dorp zich als dijkwerker. En binnen het dijkwerk waren, naast het sjouwers- en grondwerk, ook weer de nodige specialiteiten: krammen, anwerk, palen punten, zandzakken vullen, rijswerk, heien, steenzetten, enz.

Zie voor afbeeldingen van dijkwerkers aan het werk ook de Beeldbank Westkapelle, rubriek Dijk en dijkwerk en rubriek Dijkdoorbraak en -herstel 1944-1950.

Met het werk aan de dijk hing ook een bepaalde leefwijze, een cultuur samen. En helaas vaak ook schrijnende armoede. Deze cultuur, die zijn hoogtepunt had in de 19e eeuw, wordt beschreven in het artikel Het stamboek van de Westkappelse dijkwerkers, van L.M. Hollestelle. Klik hier voor dit artikel. 

Door de modernisering en mechanisatie van het werk bestaat het ambachtelijke dijkwerk niet meer. Jammer van de verdwenen cultuur, maar gelukkig dat daarmee ook de armoede en het bovenmenselijk zware en vuile werk is verdwenen.

Hedendaags dijkwerk

Gew. 15-3-2013; gew. 28-9-2017