"Mythos Westkapelle", een ode aan het Jugendheim en zijn mensen

De oude "School met den Bijbel' aan de Zuidstraat is sedert 1960 een jeugdvakantiehuis, het Jugendheim van de Evangelische Gemeinde Mülheim-Saar (Dld). Christel Squarr is met haar man al jaren verbonden aan de Evangelische Gemeinde en het Jugendheim. Recentelijk verscheen haar boek "Mythos Westkapelle", waarmee zij een hommage brengt aan het Jugendheim en alle mensen die zich daarvoor ingespannen hebben, waaronder veel Westkappelaars.

Het boek beschrijft hoe de Duitse kinderen omstreeks 1958 in Westkapelle terecht kwamen voor hun toen broodnodige vakantie. Als vakantieoord diende aanvankelijk de noodboerderij die vlak bij de molen stond, op het huidige Europaplein. In 1960 kwam de oude chr. school buiten gebruik; hij werd verhuurd en later verkocht aan de Duitse kerkorganisatie, die de school ombouwde tot vakantiehuis.
Het boek bevat bijzonder veel historische informatie, over Westkapelle en natuurlijk ook de lotgevallen van de mensen die het Jugendheimproject mogelijk maakten en ooit als kind hun vakantie in Westkapelle doorbrachten. Daarnaast veel interviews met betrokkenen.
Het Duitse jeugdvakantiehuis was zo kort na de oorlog een uniek project, wat heeft geleid tot intensieve contacten tussen Westkapelle en Mülheim.

De schrijfster Christel Squarr koos voor haar boek de subtitel "Hommage an ein Werk und seine Helfer".
Op 5 juni 2015 werd het boek "MyThos Westkapelle" door de schrijfster officieel gepresenteerd tijdens een sessie in Het Polderhuis. daar is het boek ook te koop.

Gepl. 10-6-2015

Promotie ringrijders Westkapelle

Het 1e team van de Westkappelse Ringrijdersvereniging heeft zaterdag 30 mei 2015 de 1e klas-wedstrijd in Biggekerke gewonnen. Daarmee is het team voor het eerst sedert de degradatie in 1992 gepromoveerd naar de ereklasse van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Het team bestond uit routinier Jan Willem Minderhoud, de clubcrack Koen Minderhoud en het jonge talent Yorick Faasse. Zij staken resp.  26, 29 en 29 van de 30 ringen, totaal 84 ringen. Zij bleven daarmee de teams Biggekerke 4 (82 ringen) en Aagtekerke 2 (80 ringen) ruim voor. 
Persoonlijk kampioen werd Melany de Bruijn van de afdeling Zuid-Beveland.


Yorick Faasse hangt hoog in de lucht na winst in de 1e klasse

Gepl. 31-5-2015

 

“Platten dune” decor voor Nazomerfestival

De omgeving van de KNRM-post en het Grote Hoofd, in Westkapelle ook wel “de kop” of   “d’n platten dune” genaamd, is één van de buitenlocaties van het Zeeland Nazomerfestival 2015.Het Zeeland Nazomerfestival is een twee wekend durend festival met uiteenlopende culturele manifestaties. De vijftiende editie is gepland van 25 augustus t/m 5 september 2015. Op het Abdijplein in Middelburg, het hart van het festival, treden o.a. op Sinfonietta met de zangeres Wende Snijders, de eveneens Nederlandse zangeres Kovacs en de snel gerezen ster Jett Rebel.

Een belangrijk onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival is locatietheater, waarbij het Zeeuwse landschap de inspiratie vormt voor de theatermakers. Met licht, geluid en decor laten ze de toeschouwer op een andere manier naar de omgeving kijken. Het thema van de locatie sluit aan bij dat van de voorstelling.
En zo vinden de organisatoren van het festival het “Grôôt ‘ôôd” bij zonsondergang een droomlocatie voor de opvoering van “Een zomerdag”, een toneelstuk van de Noor Jon Fosse over een jonge man en zijn jonge vrouw die de drukte van de stad zijn ontvluchten en hopen aan zee tot innerlijke rust te komen. De man kan zijn rusteloosheid niet bedwingen en kiest steeds vaker voor de stilte van de zee, die hij in een gammel bootje verkent. Op een dag komt hij niet meer thuis - verdronken of zelfmoord? Deze vraag houdt de vrouw voor de rest van haar leven gevangen. Fosse laat de personages van toen en nu als vanzelfsprekend door elkaar heen lopen, waardoor het verglijden van de tijd en hoe het grote verdriet daarin maar niet kleiner wil worden, minutieus wordt beschreven.
D’n platten dune in Westkapelle biedt de mogelijkheid om dit stuk te spelen op een maritieme locatie. De nabijheid van de zee, de geur van het zilte water en de in Zeeland vertrouwde problematiek van mannen die vermist blijven op zee, zijn daarbij versterkende elementen.
De regisseur van het stuk is Ilmer Rozendaal.

Westkapelle figureerde ook in eerdere edities van het Zeeland Nazomerfestival, o.a. in   Vrouwen van Kamp Westkapelle, waarin het Molukse drama op op de oorspronkelijke locatie, het kamp, werd gespeeld.
De andere externe locaties van het Zeeland Nazomerfestival 2015 zijn een voormalige lasloods in Vlissingen, de Sint Baafskerk in Aardenburg en de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

Gepl. 22 april 2015

Jan de Witte viert zijn 100e verjaardag

Op 9 april j.l. vierde de Westkappelaar Jan Lourus de Witte zijn 100e verjaardag. Hij hield, in het bijzijn van zijn familie en vrienden, een receptie in De Fontein.
De Witte is weduwnaar en hij woont nog steeds zelfstandig in zijn vooroorlogs huisje in 't Hout. Tot voor kort reed hij nog op zijn elektrische fiets, maar de laatste tijd heeft hij een broze fysieke gesteldheid. Met hulp van zijn kinderen lukt het hem echter zich thuis te redden.
In zijn werkzame leven was De Witte smid. Hij heeft jaren gewerkt in de smidse van Pieter van Sighem in de Zuidstraat, nu het restaurant Pannen&Koeken.

 
Jan Lourus de Witte, gefotografeerd op zijn huwelijksdag met zijn echtgenote Dina de Witte en tussenin de dominee.

 Gepl. 10-4-2015

Upgrade website

De wrebsite van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle, www.westkapellecultuurbehoud.nl heeft recentelijk een forse upgrading ondergaan.
De programmatuur was verouderd en onze webdisigner Elloro Design heeft de site nu omgebouwd naar de nieuwste versie van Joomla. De belangrijkste reden voor de upgrading was het steeds toenemende risico, dat de site wordt gehackt of anderzijds bloot staat aan ongewenste infiltratie. Dat risico is nu sterk verminderd.
Er zijn ook enkele layout- en menustructuurwijzigingen aangebracht.
Een vernieuwing van de beeldbank is in voorbereiding.

Gepl.30-3-2015