Serious Request Westkapelle werd overweldigend succes

De Glazen Huis-actie van de vier DJ's Jordy Conté, Jeroen Burgs, Sander Willemse en Jan Theune heeft samen met de talloze nevenactiviteiten in en buiten de tent op het Abraham Calandplein, een bedrag opgeleverd van € 96.511,99. De actie is gekoppeld aan de gelijknamige actie van Radio 3FM. Het geld gaat naar projecten van het Rode Kruis om vrouwen te helpen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.
De actie in de periode van 18 t/m 25 december bracht heel Westkapelle en omstreken in beweging. Veel verenigingen, bedrijven en particulieren wilden aan meedoen, zich op de een of andere manier presenteren en daarbij ook geld inzamelen. Daarmee was Serious Request niet alleen een geldinzameling voor een goed doel maar ook een groot winters evenement, waaraan veel mensen plezier hebben beleefd. Iedere dag was het al in de middaguren bijzonder druk in de activiteitentent, met een aaneenschakeling van concerten, presentaties, acts en andere manifestaties. Daarnaast was er veel muziek en drukte in het Kasteel van Batavia.


Drukte in de SR-activiteitentent bij een concert en stamppotactie van OKK; foto Leo Jobse

De gehele actie was buitengewoon professioneel opgezet, wat ook door de 3 FM-organisatoren van de landelijke actie werd opgemerkt.

Gepl. 27-12-2014

Het Polderhuis gaat de Westkappelse vuurtorens als museum exploiteren

Westkapelle krijgt een primeur. De grote vuurtoren en het ijzeren torentje worden ingericht als musea en opengesteld voor bezoekers. Het Polderhuis Dijk- en Oorlogsmuseum wordt de beheerder van de torens. De overeenkomst tussen het Polderhuis en Rijkswaterstaat moet nog een definitief beslag krijgen maar de onderhandelingen verkeren in de afrondingsfase. 
Zowel de grote vuurtoren aan het begin van de Zuidstraat als het ijzeren torentje op de dijk zijn aangewezen als beschermde monumenten. Zij bepalen in belangrijke mate het beeld en het karakter van Westkapelle.


De vuurtoren zoals in 1907 geschilderd door Piet Mondriaan

De grote vuurtoren was orok in het verleden al open voor het publiek, zij het op beperkte schaal. Dit werd geregeld door Greta Compeer, die nu met haar werkzaamheden voor de toren wil stoppen.

Jan van Beekhuizen, voorzitter van het museum, is enthousiast over de nieuwe activiteiten van het Polderhuis en vindt het een prachtige aanvulling op de al bestaande culturele voorzieningen. “ Met de beide to­rens is de cirkel voor het museum rond. Bezoekers aan de toren lopen nu in een keer naar boven, bekijken het uitzicht en gaan weer weg. Straks krijgen ze een echt ontdek­kingsreis. Achter de deuren die straks openen, zit telkens een ka­mer. Met verschillende inrichtin­gen. Van torenwachterskamer tot de ruimte waar vroeger de tech­niek zat. Een schitterende manier om opnieuw een stukjeWestkap­els erfgoed te ontsluiten voor een breder publiek. Met respect voor de begraafplaats er omheen. Het wordt geen pret-klimtoren.”

In eerste instantie gaat de  bezoekmogelijkheid van de vuurtoren op de oude voet verder. Later worden de openingstijden uitgebreid en volgt ook de openstelling van het ijzeren torentje op de dijk, in com­binatie met een museumwande­ling; ‘Gidsen langs de zee’.

De torenlichten blijven natuurlijk branden en Rijkswaterstaat houdt onbeperkt topegang tot de karakteristie­ke kustbakens. Die organisatie blijft ook verantwoordelijk voor het technisch en bouwkundig on­derhoud. Het Polderhuis wordt verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van de torens. 
Het publiek krijgt geen toegang tot de kwetsbare lichtinstallatie van de vuurtoren.

Gepl.: 24 december 2014

Nieuwe zandsuppleties op strand Domburg en Westkapelle


In opdracht van Rijkswaterstaat is recentelijk begonnen met het opspuiten van zand op het strand van Domburg. Het gaat hier om totaal 350.000 m3 zand, afkomstig van de zeebodem ongeveer 20 km. uit de Walcherse kust.
Vanaf januari 2015 verplaatsen de werkzaamheden zich in zuidelijke richting. Dan is het strand vanaf Noordduin tot ongeveer de Hogeweg aan de beurt. Dit deel van de zeewering werd in 2006 met grote hoeveelheden zand versterkt, in het kader van het Project Zwakke Schakels. Een deel van het toen aangebrachte zand is weer in zee verdwenen of heeft zich door wind en stroming verplaatst naar elders op de kust. Om de zgn. Basiskustlijn te handhaven is het noodzakelijk opnieuw zand aan te brengen. Op het “Westkappelse” deel van de zeewering wordt totaal 600.000 m3 zand opgespoten.
In de loop van 2015 en in 2016 volgen nieuwe zandsuppleties.


De zandzuiger Njord R spuit zand op het strand van Domburg; nov. 2014; foto Lex de Meester

 

Gepl. 27-11-2014  

100 jaar geleden ontplofte een mijn op de dijk

Op maandag 16 november 1914, de Grote Oorlog was drie maanden aan de gang, spoelde op de dijk een zeemijn aan bij het wrak van de City of Benares. Van welke van de aan de oorlog deelnemende naties het oorlogstuig afkomstig was, is nooit achterhaald.
Een demontageploeg van de Koninklijke Marine was voortdurend in de weer om aangespoelde mijnen onschadelijk te maken en ook deze dag moest men in Westkapelle aan de slag. ’s Morgens waren al twee mijnen gedemonteerd op het zuiderstrand, ’s middags was de mijn op de glooiing aan de beurt.


Een zeemijn aangespoeld op het strand van Westkapelle; 1914

Om kwart over twee in de middag schrikte een daverende knal het hele dorp op. In verschillende huizen sprongen de ruiten door de luchtdruk. Het was al snel duidelijk: de mijn was bij het demonteren ontploft en had daarmee een grote catastrofe veroorzaakt. Aanvankelijk dacht men dat er zeven dodelijke slachtoffers waren, later bleken dat er zelfs negen te zijn. De lichamen waren letterlijk aan stukken gescheurd. Naast de mannen van de demontageploeg kwamen twee inwoners van Westkapelle om het leven: de 42-jarige dijkwerker Leunis Roelse en de 33-jarige adjunct-dijkopzichter Martinus Cornelis van Elsäcker. Ook de in Westkapelle ingekwartierde kapitein der infanterie Willem Cornelis Okhuijzen, 35 jaar oud, en de milicien-ordonnans Johannes Lambertus Smits, 24 jaar, moesten hun al dan niet toevallige aanwezigheid met de dood bekopen.
De omgekomen marinemensen van de demontageploeg waren:
Christoffer Jacobus Johannes Bruinsma, 28 jaar, luitenant ter zee 2e klasse, commandant van de mijnenvisser Zeemeeuw
N. de Munk, 25 jaar, luitenant ter zee, a/b HMS De Ruijter
Berardus Nijssen, 40 jaar, majoor-torpedomaker, a/b HMS De Ruijter
L. van der Knaap, korporaal-torpedomaker
Jan François, 35 jaar, matroos 1e klas

Zeven van de slachtoffers werden op donderdag 19 november 1914 in Westkapelle met militaire eer begraven. Smits en Nijssen waren naar hun woonplaats overgebracht.

Bij de begrafenis waren diverse militaire autoriteiten aanwezig, en ook de commissaris van de koningin Quarles van Ufford, burgemeester J.D. Viruly en dominee W. Reus. De ramp werd aangehaald in het parlement en koningin Wilhelmina betuigde haar deelneming.


Het graf van de slachtoffers direct na de begrafenis

Op zondag 16 november 2014 worden vanuit het Polderhuis de ramp en de slachtoffers herdacht. Het programma is als volgt:
12 uur verzamelen bij het Polderhuis
13 uur vertrek te voet naar de begraafplaats achter de vuurtoren
13.20 uur toespraken en herdenking
13.50 uur Last post en 1 minuut stilt
13.55 Kranslegging
14.10 terugkeer naar Polderhuis
14.40-15 uur Vertonen presentatie in het Polderhuis

Gepl. 15 november 2014