95 jaar Westkappels Koor

"Noordzeegalm", zo heette het koor bij zijn oprichting in 1920, een gemengd koor onder leiding van de bekende dirigent Piet de Rooij. Volgens de legende vond de oprichting plaats achter het orgel van Pietje van Noach. De Westkappelse mannen zongen kennelijk liever op de kermis dan in een koor, want door gebrek aan mannenstemmen werd in 1927 besloten als dameskoor verder te gaan. Onder de naam "Westkappels Dameskoor" kreeg het koor een grote bekendheid. Oud-voorzitter Wim Dieleman noemde het koor "een geslepen diamant tussen een volk van basalt". Hij schreef: "De dames van het koor, overal hebben ze gezongen, onder de stralende luchters van paleizen, maar ook op de puinhopen van een door de oorlog verwoest Westkapelle. zij hebben gezongen, steeds maar weer, in paleizen en in eenvoudige arbeiderskampen, in kerken en in danszalen, op schepen, in parken en op pleinen". En natuurlijk zongen zij ook veel en vaak, repetities, uitvoeringen en concerten, in ons verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst. De vermaardheid dankte het koor niet alleen aan hun liederen maar ook aan de Westkappelse klederdracht, die bij elk optreden werd en wordt gedragen.

Begin 21e eeuw kwam het koor in de omgekeerde wereld terecht. Nu geen gebrek aan mannen, maar aan vrouwen. In 2003 werd daarom weer voor de oorspronkelijke vorm gekozen, een gemengd koor, mannen en vrouwen, maar nog steeds met de Westkappelse klederdracht als handelsmerk.

Ter gelegenheid van het 95-jarig jubileum geeft het koor Jubileumuitvoeringen op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015, onder leiding van dirigente Annemarie Simonse. Zij krijgen daarbij ondersteuning, op vrijdag van het shantykoor Neptunes uit Kerkwerven en op zaterdag van het shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk aan de IJssel. De uitvoeringen zijn in "Westkapelle Herrijst" en beginnen om 19.30 uur.

Meer infomatie over Westkappels Koor

Gepl. 26-2-2015

Gepl. 13-2-2015

Serious Request Westkapelle werd overweldigend succes

De Glazen Huis-actie van de vier DJ's Jordy Conté, Jeroen Burgs, Sander Willemse en Jan Theune heeft samen met de talloze nevenactiviteiten in en buiten de tent op het Abraham Calandplein, een bedrag opgeleverd van € 96.511,99. De actie is gekoppeld aan de gelijknamige actie van Radio 3FM. Het geld gaat naar projecten van het Rode Kruis om vrouwen te helpen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.
De actie in de periode van 18 t/m 25 december bracht heel Westkapelle en omstreken in beweging. Veel verenigingen, bedrijven en particulieren wilden aan meedoen, zich op de een of andere manier presenteren en daarbij ook geld inzamelen. Daarmee was Serious Request niet alleen een geldinzameling voor een goed doel maar ook een groot winters evenement, waaraan veel mensen plezier hebben beleefd. Iedere dag was het al in de middaguren bijzonder druk in de activiteitentent, met een aaneenschakeling van concerten, presentaties, acts en andere manifestaties. Daarnaast was er veel muziek en drukte in het Kasteel van Batavia.


Drukte in de SR-activiteitentent bij een concert en stamppotactie van OKK; foto Leo Jobse

De gehele actie was buitengewoon professioneel opgezet, wat ook door de 3 FM-organisatoren van de landelijke actie werd opgemerkt.

Gepl. 27-12-2014

Het Polderhuis gaat de Westkappelse vuurtorens als museum exploiteren

Westkapelle krijgt een primeur. De grote vuurtoren en het ijzeren torentje worden ingericht als musea en opengesteld voor bezoekers. Het Polderhuis Dijk- en Oorlogsmuseum wordt de beheerder van de torens. De overeenkomst tussen het Polderhuis en Rijkswaterstaat moet nog een definitief beslag krijgen maar de onderhandelingen verkeren in de afrondingsfase. 
Zowel de grote vuurtoren aan het begin van de Zuidstraat als het ijzeren torentje op de dijk zijn aangewezen als beschermde monumenten. Zij bepalen in belangrijke mate het beeld en het karakter van Westkapelle.


De vuurtoren zoals in 1907 geschilderd door Piet Mondriaan

De grote vuurtoren was orok in het verleden al open voor het publiek, zij het op beperkte schaal. Dit werd geregeld door Greta Compeer, die nu met haar werkzaamheden voor de toren wil stoppen.

Jan van Beekhuizen, voorzitter van het museum, is enthousiast over de nieuwe activiteiten van het Polderhuis en vindt het een prachtige aanvulling op de al bestaande culturele voorzieningen. “ Met de beide to­rens is de cirkel voor het museum rond. Bezoekers aan de toren lopen nu in een keer naar boven, bekijken het uitzicht en gaan weer weg. Straks krijgen ze een echt ontdek­kingsreis. Achter de deuren die straks openen, zit telkens een ka­mer. Met verschillende inrichtin­gen. Van torenwachterskamer tot de ruimte waar vroeger de tech­niek zat. Een schitterende manier om opnieuw een stukjeWestkap­els erfgoed te ontsluiten voor een breder publiek. Met respect voor de begraafplaats er omheen. Het wordt geen pret-klimtoren.”

In eerste instantie gaat de  bezoekmogelijkheid van de vuurtoren op de oude voet verder. Later worden de openingstijden uitgebreid en volgt ook de openstelling van het ijzeren torentje op de dijk, in com­binatie met een museumwande­ling; ‘Gidsen langs de zee’.

De torenlichten blijven natuurlijk branden en Rijkswaterstaat houdt onbeperkt topegang tot de karakteristie­ke kustbakens. Die organisatie blijft ook verantwoordelijk voor het technisch en bouwkundig on­derhoud. Het Polderhuis wordt verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van de torens. 
Het publiek krijgt geen toegang tot de kwetsbare lichtinstallatie van de vuurtoren.

Gepl.: 24 december 2014