Artikelindex

Klederdracht

De klederdrachten, ook wel streekdrachten genoemd, zijn in Zeeland goeddeels uit het straatbeeld verdwenen. Ook in Westkapelle, al zijn er anno 2017 nog slechts enkele (bejaarde) vrouwen die dagelijks in de traditionele dracht gekleed gaan. 

De diverse Zeeuwse streekdrachten en de geschiedenis er van zijn uitgebreid beschreven in het boek De Zeeuwse Streekdrachten 1800-2000 (Zwolle, 2005) onder eindredactie van Jeanine Dekker. 

In de 19e eeuw ontstond in Zeeland een diversiteit aan streekdrachten. Ieder eiland had zijn eigen dracht en zelfs van plaats tot plaats waren er soms aanmerkelijke verschillen. De klederdracht van Westkapelle is in grote lijnen hetzelfde als elders op Walcheren, al zijn er op onderdelen wel belangrijke andere accenten in de wijze van dragen. De dure lakense stoffen en de uitbundige sieraden, zoals gedragen door de rijke Walcherse boeren en boerinnen, kwamen in Westkapelle nauwelijks voor. Met name van de dijkwerkers was de kleding uiterst sober. 

Vrouwen in Westkappelse klederdracht; vier typen: v.l.n.r. feestelijk, daags, lichte rouw en zware rouw


Westkappelaars in dijkwerkerskleding

Het is onvermijdelijk dat de klederdracht als dagelijkse, gangbare kleding  binnen korte tijd definitief gaat verdwijnen. Veel klederdrachtstukken en sieraden zijn echter bewaard gebleven; de SCW heeft een eigen verzameling. Mede door de inspanningen van de SCW is ook de know how en de vaardigheid die bij het dragen van klederdrachten hoort, goed bewaard gebleven en voor de eerstkomende tijd gewaarborgd.

Bij diverse gelegenheden kleden Westkappelaars zich in de traditionele dracht. Een Westkappelse delegatie is steeds present bij de jaarlijkse streekdrachtendag van de Stichting de Zeeuwse Streekdrachten

Westkappelse deelnemers aan een Zeeuwse Streekdrachtendag

 Voor culturele en folkloristische evenementen kunnen bij de SCW klederdrachtstukken worden geleend. Zie volgende pagina. 

Laatst. gew. 6-3-2017