Historische foto's van Westkapelle in de oorlog duiken op

Het archief van de Canadese provincie Alberta, Alberta Archives, heeft via Flickr.com. (een website voor het opslaan en delen van foto's), enkele foto's gepubliceerd die zijn gemaakt door de Canadese militair Donald Carson, kort na de geallieerde landing in Westkapelle in november 1944.

Donald Carson, van geboorte een Engelsman, was voor de 2e wereldoorlog een mijnwerker in Canada. Hij nam dienst in de 3de Canadese Infanteriedivisie als combat medic. Hij landde in Normandië op 8 juni 1944 en vocht in Frankrijk en België. Op 2 november 1944 landde Carson met de 4e Special Service Brigade van de Britse Commando's in Westkapelle. Tijdens de slag om de Schelde werd hij gewond , waarna hij voor het einde van de oorlog terugkeerde naar Canada.

De eenheid van fotograaf Carson landde aan de zuidkant van het gat in de dijk, dicht bij het Grote Hoofd en in die omgeving zijn ook de meeste foto's gemaakt. Ze tonen o.a. het tijdelijke geallieerde kamp bij Erika, Duitse krijgsgevangen en ook een gezicht op het verwoeste Westkapelle vanuit het zuiden en de stroomgeulen op de plaats waar eens het zuidelijke vroongebied was en nu de zgn. nooddijk ligt.

 

De foto's zijn gepaatst op de Beeldbank van deze website in de categorie Recent geplaatste foto's
Ook zijn de afbeeldingen te downloaden van de website http://www.flickr.com/photos/alberta_archives

 

Gepl. 7 jan 2014


Onvoldoende belangstelling voor SCW-reis "In het spoor van de Westkappelse emigranten"

Helaas hebben zich te weinig deelnemers aangemeld voor de groepsreis die de Stichting Cultuurbehoud in mei 2014 wilde organiseren naar de Verenigde Staten van Amerika. De reis gaat daarom niet door.
De bedoeling was een rondreis door het noordwesten van de USA te combineren met een bezoek aan de streek in de staat Wisconsin waar in de 19e en begin 20e eeuw veel Westkappelse emigranten zich hebben gevestigd.
Ter voorbereiding op en informatie over de reis hield Ko Gabriëlse, secretaris van de SCW, op 25 oktober 2013 een inleiding over de Westkappelse emigratie en de achtergronden daarvan. Hiervoor was wel een overweldigende belangstelling en dat heeft er toe geleid dat de kennis over dit deel van de geschiedenis van Westkapelle behoorlijk is verbreed.
De stap en het avontuur om de reis werkelijk te gaan maken, is voor velen toch kennelijk te groot. Informatie en documentatie over de Westkappelse emigratie zal te zijner tijd op deze website worden geplaatst.

Gepl. 6 december 2013

Westkapelle en de zedenzaak opnieuw in de picture door VPRO-documentaire

Zondagavond 17 november 2013 zond de VPRO de documentaire “Achter de Dijk” uit, waarmee de vorig jaar veel ophef veroorzakende pedofiliezaak opnieuw onder de aandacht werd gebracht. De documentaire van Michael Schaap neemt als uitgangspunt het voor velen onbegrijpelijke feit dat nagenoeg iedereen in Westkapelle en omgeving en ook de officiële instanties wisten wat er gaande was en zoekt antwoord op vragen als “Waarom kon de pedofiel jarenlang zijn gang gaan?”, “Waarom zweeg Westkapelle?” en meer algemeen “Wat is er in Westkapelle aan de hand?”.
Diverse Westkappelaars kwamen aan het woord, die allemaal hun eigen lezing gaven van de affaire en de achtergronden ervan. Ook de politie en de oud-burgemeester mochten hun zegje doen en uitleggen waarom ze niet ingrepen. Ook enkele slachtoffers konden uiting geven aan de ellende, die hun door de activiteiten van de pedofiel was overkomen.

Wat moeten we van de documentaire denken en worden de gestelde vragen beantwoord?
De vorig jaar neergezette zeer negatieve beeldvorming over Westkapelle als zou dat een achterlijk, gesloten, zelfs sektarisch dorp zijn, waarin wantoestanden onder het tapijt worden geveegd en schaamte en hypocrisie de sfeer bepalen, wordt gelukkig niet bevestigd maar toch ook niet helemaal weggenomen. Iemand beweert zelfs onweersproken dat de Westkappelaars geleerd werd om te zwijgen.
Enig inzicht in de gang van zaken, de omstandigheden en de afwegingen van de mensen kregen de kijkers wel. Dat er geen eenduidig antwoord op de vragen is en de gehele toestand erg complex is, werd wel duidelijk. De filmmakers geven zelf geen commentaar maar laten de slachtoffers en de geselecteerde betrokken zelf aan het woord.

Belangrijker dan het imago van Westkapelle is, zo is ook de boodschap van de documentaire, het feit dat een aantal jongens tot op de dag van vandaag getekend is door  en lijdt onder de praktijken van de dorpspedofiel. Daar werd door sommige geïnterviewden wat al te luchtig over gedaan.

In de documentaire kwamen veel dorpsscènes voor en ook op zich leuke beelden van de kermis en het gaaischieten. Omdat daarbij elke toelichting ontbrak en er geen verbanden werd gelegd, zal de neutrale kijker wel enige moeite hebben om deze beelden in een deugdelijk perspectief te plaatsen. 
Wat de veelvuldig getoonde scènes uit de oude speelfilm De Dijk is Dicht, de film van N. Flipse-Roelse over de school in de beginjaren zestig en de opnamen van een bruiloftsfeest nu precies aan de beantwoording van de gestelde vragen moesten bijdragen, blijft onduidelijk.

De poging om meer en objectief inzicht in de omstandigheden, de achtergronden en de dorpscultuur te krijgen is wel te waarderen en deels ook wel geslaagd. Een besef dat wat in Westkapelle is gebeurd ook elders had kunnen gebeuren als Joost W. toevallig elders had gewoond, kan de film wel opleveren.

Scène uit de documentaire Achter de dijk

Om de documentaire te bekijken klik hier

Gepl. 18-11-2013

Ode aan Charley Toorop opgericht en onthuld.

Op initiatief van de Stichting Verbeelding Caharley Toorop is op de dijk een herinnneringsbeeld en eerbetoon aan de schilderes Charley Toorop geplaatst. Zaterdag 9 novembrer 2013 werd het beeld onthuld door Carla Peijs, oud-commissaris van de koningin, samen met een kleinzoon van de schilderes.

Het beeld herinnert aan de relatie tussen Charley Toorop en Westkapelle en hoe zij elkaar beïnvloedden en inspireerden. Toorop kwam in 1924 voor het eerst in Westkapelle. Zij logeerde dan in hotel De Valk. Hier kwamen veel van haar belangrijkste kunstwerken tot stand, zoals Aan de Toog, Muzikanten en Dansende Boeren en Boerengezin. Meer over Charley Toorop.

De Ode aan Charley Toorp is een sculptuur van de kunstenaar Gijs Assman. Het symboliseert de symbiose van twee werelden, twee leefwijzen, die van de mondaine kunstenaars en bohemiens en het "oerleven" in het toen nog tamelijk geïsoleerde Westkapelle.

Ans Dingemanse-Dieleman, voorzitter van de Stichting, was trots en gelukkig, dat het na veel inspanningen gelukt was een herinneringsbeeld beeld voor Charley Toorop te realiseren. Zij schetste de vele activiteiten en subsidie- en sponsoraanvragen.


Het op 9 november 2013 onthulde beeld
Foto Jan Kaland

Gepl. 10 november 2013