3 werken van Charley Toorop in museum Het Polderhuis

Zaterdag 23 augustus 2014 zijn drie werken van Charley Toorop in bruikleen overgedragen aan Het Polderhuis en direct in het museum tentoongesteld. 
Het gaat om een vroeg, experimenteel schilderij, "Vaas met Tulpen" en 2 litho's, "Ik en mijn zoon" en "Straatje in Westkapelle".

Straatje Westkapelle

De Toorops komen uit de collectie van de kunstverzamelaar P.E. Greven uit Poppendamme. 
Namens het Polderhuis werden de werken in ontvangst genomen door de heer Kloosterziel, bestuurslid van het museum. Na de overdracht werd de cultuurhistorische wandelroute "In het voetspoor van Carley Toorp" gepresenteerd door Ans Dieleman, voorzitter van de Stichting Verbeelding Charley Toorop. Deze route voert de wandelaar langs plekken in Westkapelle waar Charley Toorop heeft gewerkt en tevens langs historische objecten en kunstwerken in het dorp.

De originele werken, die nu in het museum te zien zijn, betekenen een belangrijke aanvulling op de al bestaande Toorop-unit in het Polderhuis.

 

24 aug. 2014

 

7e Zeeuwse Streekdrachtendag in Zierikzee

Op zaterdag 23 augustus 2014 wordt in en om Zierikzee de 7e Zeeuwse Streekdrachtendag gehouden. De organisatie is in handen van de Schouwse klederdrachtenvereniging "De Arke" en de Stichting De Zeeuwse Streekdrachten. Tijdens deze manifestatie, die samenvalt met de jaarlijkse Havendag, vertonen de deelnemers zich in vele klederdrachten, die in de afgelopen eeuwen op de Zeeuwse eilanden zijn (en nog steeds worden)  gedragen.

Het programma begint om 9.15 in de Nieuwe Kerk, waarna de deelnemers zich bij die kerk voor fotosessies aan het publiek tonen. Om 12 uur schepen de deelnemers zich in voor een boottocht over de Oosterschelde. Terugkomst om 15.30 uur.

Piet Verstraate, een Westkappelse deelnemer aan een eerdere Streekdrachtendag

De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle vaardigt een Westkappelse groep af naar de streekdrachtenmanifestatie, bestaande uit 6 vrouwen en 5 mannen.

 

18 augustus 2014

Ideeën voor herbouw van de dijkmolen

In de discussie over een toekomstplan voor Westkapelle lanceerde Jan Kaland, bestuurslid van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle het idee voor herbouw van de molen op de dijk.
In het recent verschenen Polderhuisblad is het eerst nog wat abstracte idee uitgewerkt en gevisualiseerd.
De bedoeling is vooral herstel van de unieke skyline die de molen Westkapelle bood. Met het bombardement van 3 oktober 1944 verdween ook de molen. Hoewel in het eerste wederopbouwplan ook sprake was van herbouw van de molen, is het daar nooit van gekomen.

Het idee behelst een remake van de molen, met in de de molenromp ruimte voor enkele appartementen voor permanente of recreatieve bewoning. Daarnaast, of eigenlijk onder de molen is een horecavoorziening met buitenterras gedacht. Het omliggende dijklichaam kan worden omgevormd tot een openluchtpodium voor concerten of andere culturele en recreatieve manifestaties.


Artist impression van een nieuwe dijkmolen; fotomontage Jan de Jonge

Intussen is de wensdroom van een nieuwe dijkmolen  volop onderwerp van gesprek in het dorp. Over de merites ervan en de haalbaarheid verschillen de meningen. De haalbaarheid hangt af van commerciële mogelijkheden, initiatieven van ondernemers en medewerking van en subsidiëring door de overheid.

Hieronder het idee, zoals dat is gepubliceerd in het Polderhuisblad.

Gepl. 10 juli 2014

Walcheren gaat weer kermis houden

Sint Jansdag, 24 juni, ligt achter ons en dat betekent dat het kermisgedaver op  Walcheren weer losbarst. Domburg bijt het spits af. Donderdag 26 juni wordt daar op traditionele wijze de kermis ingetrommeld. De dag daarna is er vanaf 's-morgens vroeg gaaischieten bij de Hoge Hil en op zaterdag kermisringrijden op de Domburgse markt. Ook een aantal kermisattracties hebben Domburg weer weten te vinden. Van donderdagavond 26 juni t/m maandag 30 juni is er volop kermisvertier aan de Singel.

De week daarna is de beurt aan Westkapelle. Al op zaterdag 28 juni wordt de kermisweek ingeluid met het plaatsen van een aankondiging van de "vrije jaarmarkt" en het hijsen van de gaaischietersvlag op de Markt. Van vrijdag 4 t/m maandag 7 juni staat het marktplein vol met autoscooter, draaimolens en diverse andere attracties.
Woensdag 2 juni, de eerste woensdag van juli, blaast de muziekvereniging de kermis in met een muzikale rondgang door het dorp.
En op zaterdag 5 juli proberen de Westkappelse  gaaischieters die van Domburg te overtreffen. Het gaaischieten is met veel rituelen en tradities omgeven. Op deze website is een artikel gewijd aan de achtergronden en de tradities van de gaai. Klik hier voor dit gaaiverhaal. Ook het ringrijden, zoals dat in vroeger tijd plaatsvond op de Westkappelse kermis, wordt nader toegelicht. Klik hier voor informatie over het ringrijden.
De zaterdag van de Westkappelse kermis, 5 juli, is voor Meliskerke en Aagtekerke de dag voor hun ringrijderij te paard.

Van 18 t/m 27 juli is Vlissingen in de ban van de kermis. Een groot aantal kermisattracties van uiteenlopende aard,  staat opgesteld op het Bellamypark en de Nieuwendijk, wat allemaal borg staat voor veel kermisvertier. De grote Vlissingse kermis is van een totaal andere orde dan de kleine kermissen in Westkapelle en Domburg.

Middelburg is de laatste van de Walcherse kermissteden in de eerste week van augustus.

Gepl. 25 juni 2014

Christie's veilt "Boerenpaar" van Charley Toorop

Het schilderij Boerenpaar, een dubbelportret van een man en een vrouw in Westkappelse klederdracht, in 1927 geschilderd door Charley Toorop, is op 17 juni 2014 openbaar verkocht door het veilinghuis Christies in Amsterdam.

De opbrengst van het kunstwerk was € 59.100. Wie de koper is, is niet bekend gemaakt.

Meer over het schilderij.

Gepl. 19-6-2014