Artikelindex

Westkappels Koor

Westkappels Koor, opgericht 1920

"Het Westkappels Koor" werd in 1920 opgericht als gemengd koor met de naam "De Noordzeegalm". Volgens de legende vond de oprichting plaats achter het orgel van Pietje van Noach. Bij gebrek aan mannenstemmen,werd het al snel omgevormd in: "Westkappels Dameskoor". In die hoedanigheid kreeg het koor een grote bekendheid in binnen- en buitenland. Onder de bezielende leiding van dirigent Piet de Rooij bereikte men al snel een hoog niveau. Oud-voorzitter Wim Dieleman noemde het koor "een geslepen diamant tussen een volk van basalt". Hij schreef: "De dames van het koor, overal hebben ze gezongen, onder de stralende luchters van paleizen, maar ook op de puinhopen van een door de oorlog verwoest Westkapelle. zij hebben gezongen, steeds maar weer, in paleizen en in eenvoudige arbeiderskampen, in kerken en in danszalen, op schepen, in parken en op pleinen"
Er waren ook radio- en televisieoptredens. Het koor figureerde in de film "De dijk is dicht". Een keur van solisten heeft met het koor opgetreden, bijv.  Marie-Ceciel Moerdijk, Therese Steinmets, Louis van Dijk en Daniel Waayenburg. En natuurlijk zongen zij ook veel en vaak, in het verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst, repetities, uitvoeringen en concerten . De vermaardheid dankte het koor niet alleen aan hun liederen maar ook aan de Westkappelse klederdracht, die bij elk optreden werd en wordt gedragen.
Begin 21e eeuw kwam het koor in de omgekeerde wereld terecht. Nu geen gebrek aan mannen, maar aan vrouwen. In 2003 werd daarom weer voor de oorspronkelijke vorm gekozen, een gemengd koor, mannen en vrouwen, maar nog steeds met de Westkappelse klederdracht als handelsmerk.

Het koor staat thans (zomer 2015) ns onder leiding van de dirigente Annemarie Simonse.

Gepl. 29 juni 2015