Artikelindex

Reimond Kimpe

Reimond Jozef Pieter Kimpe (Gent, 6 december 1885 - Veere, 14 mei 1970, kunstschilder en Vlaams activist

Kimpe was al tijdens zijn jeugdjaren in Gent geïnteresseerd in de Vlaamse Beweging. In 1908 voltooide hij de studie bouwkunde maar hij was ook op literair gebied actief.
Als Vlaamse activist was Kimpe tijdens de Eerste Wereldoorlog betrokken bij de beweging die streefde naar een ‘Groot-Nederland’. Na de Eerste Wereldoorlog vluchtte Kimpe naar Nederland. Hij was ter dood veroordeeld om zijn lidmaatschap van de Raad van Vlaanderen, een overkoepelend orgaan voor Vlaamse activisten. Hij vestigde zich als aannemer in Middelburg. Hij bleef voorstander van een Groot-Nederland. Na 1923 werd hij kunstschilder en verwierf al snel een zekere regionale bekendheid. In de jaren 1929-1932 verbleef Kimpe meerdere keren het buitenland, vooral Parijs. Hier werd hij geïntroduceerd bij Pablo Picasso, Marc Chagall en Juan Torres Garcia. Kimpe werd in Parijs lid van de Surindépendants en exposeerde met hen. De Parijse jaren leidden tot het ontstaan van een aantal abstracte schilderijen, al werd hij meer bekend door het verbeelden van het Zeeuwse leven. Hij schilderde markante figuren in Zeeuwse dracht. Het schilderij ‘Westkapelle’ uit 1938 is typerend voor zijn werkwijze in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog. Twee Zeeuwse mannen vullen nagenoeg het gehele beeldvlak. Daartussen is een meisje in klederdracht geplaatst. De achtergrond toont een mix van zijn favoriete elementen: zee, schepen, dijken en in dit geval de huizen van Westkapelle.

Westkapelle (1938)

De realistische weergave van de typen uit de jaren dertig werd gecombineerd met een strakke compositie en het gebruik van steeds terugkerende attributen. Als decorstukken van een voorstelling in het volkstoneel, plaatste Kimpe zijn mensen met hun grote handen tegen een eenvoudige donkere achtergrond of voor een reepje zee met schepen en een horizon met molens.
Bij het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 werd ook Kimpes atelier verwoest. Hij verloor ruim 200 schilderijen en tekeningen. Kimpe legde de verwoesting vast in zijn schilderij ‘Verwoest stadhuis van Middelburg’, dat in 2001 door het Rijksmuseum werd gekocht. In de oorlogsperiode schilderde hij vooral met de Zeeuwse bevolking als onderwerp zoals ‘De Zeeuwse boogschutter’ (1940), Walcherse boer en boerin op hun zondags’ (1942) en ‘Westkappelaar’ (1944). In 1945 werd hij om zijn sympathie voor de Duitsers (ingegeven door de Groot-Nederlandse gedachte) gevangen gezet.
In de naoorlogse periode veranderde zijn stijl van werken. De schilderijen werden meer gestileerd en abstracter. Het typisch Zeeuwse dat de figuurstukken van vóór 1950 typeerde ging verdwijnen. Zie bijv. het schilderij ‘Straatmuzikanten’ uit het begin van de jaren 50).
Reimond Kimpe overleed op 84-jarige leeftijd in Veere en werd aldaar begraven.

Westkappels werk van Kimpe: 

Westkappelaar (1938)


Walcherse boerin (1938)


Titel en jaartal onbekend

 Geact. 22 juni 2015