Lees hier de Westkapelle-impressie van Cees Maas

Rabo bank steunt Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.

In de clubkas-actie van de Rabobank zijn 171 stemmen uitgebracht op de SCW. Een mooi resultaat, dat er op duidt dat de naamsbekendheid van en de waardering voor het werk van de stichting toeneemt. Deze stemmen leveren een Rabobank-bijdrage op van € 739,49. Dit bedrag zal worden besteed voor verder onderzoek naar en publicaties over de geschiedenis en de cultuur van Westkapelle, zoals voor het nu, in samenwerking met de Roosevelt-academy lopende onderzoek naar de 19e-eeuwse calicotweverij.

Bom gevonden bij KNRM-gebouw

Op donderdag 24 maart 2011 is bij de werkzaamheden op "d'n platten dune", bij het gebouw van de reddingmaatschappij een bom opgedoken uit de 2e wereldoorlog. Hieronder het bericht hieromtrent in de PZC.

Zware vliegtuigbom gevonden in Westkapelle

donderdag 24 maart 2011 | 16:33 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 24 maart 2011 | 21:21

WESTKAPELLE - Bij de werkzaamheden voor de dijkversterking bij Westkapelle is een Engelse vliegtuigbom van duizend pond aangetroffen.

Volgens de gemeente Veere is duidelijk 'dat het lastig, risicovol en kostbaar wordt en dat het ruimen gevolgen zal hebben voor de openbare orde en veiligheid in een gedeelte van Westkapelle'. Er komt extra bewaking tot de bom is veilig is gesteld. Het gaat om een projectiel dat tijdens de bombardementen op de zeedijk van Westkapelle van 3 oktober 1944 is afgeworpen. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), de politie en de gemeente Veere zijn bezig met het opstellen van een draaiboek voor de ruiming van de bom. Het explosief ligt nu goed afgedekt in de bodem ligt. Wanneer de bom wordt geruimd is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de exacte aard en omvang van de veiligheidsmaatregelen die tijdens de ruiming genomen worden.

  

 

Monument voor Molukse geschiedenis in Westkapelle

Op de dijk, ter hoogte van de Vroonwegeling, is maandag 21 maart 2011 een monument onthuld ter herinnering aan het verblijf van Molukse gezinnen in Westkapelle. Op 21 maart was het precies 60 jaar geleden, dat mensen uit de Molukken, na de onafhankelijkheid van Indonesië van hun eilanden verdreven, in Nederland aankwamen. Een aantal gezinnen kwam terecht in Westkapelle waar zij werden gehuisvest in het voormalig arbeiderskamp, in de volksmond "'t Kamp". Naast de, zeker naar huidige maatstaven, mensonterende verblijfsomstandigheden in het kamp, kregen de Molukkers te maken met een confrontatie met het "gezag". De politie achte het nodig om ongeregeldheden te beslechten met karabijnschoten en internering van de mannelijke bevolking. Het nu opgerichte monument houdt de herinnering aan al deze ellende levend.

De kranten van dinsdag 22 maart 2011 (De Volksrant en PZC)

› Regio › Walcheren
Moluks monument in Westkapelle onthuld
maandag 21 maart 2011 | 17:47 | Laatst bijgewerkt op: maandag 21 maart 2011 | 21:01
WESTKAPELLE - Commissaris van de Koningin Karla Peijs heeft maandagmiddag het Moluks monument ter herinnering op de Zeedijk in Westkapelle onthuld.
De bronzen gedenksteen van de Middelburgse kunstenares Trinette Ledelay bevat restanten van het Moluks opvangkamp dat halverwege de vorige eeuw aan de voet van de dijk zat. De onthulling werd verder onder anderen bijgewoond door de president in ballingschap van de RMS John Wattilete, gedeputeerde Harry van Waveren, Veers burgemeester Rob van der Zwaag en een groot aantal voormalig kampbewoners. Na de onthulling werd in het Polderhuis een dubbelexpositie geopend waarin de geschiedenis van Molukkers in Zeeland wordt belicht met daarnaast werk van Trinette Ledelay.

Lees dinsdag meer in de editie Walcheren van de PZC over de onthulling van het monument

Dijkversterking "D'n platten dune"

Onder directie van het Projectbureau Zeeweringen starten een dezer dagen de werkzaamheden voor versterking van de dijk bij het badstrand. Vooral de zuidelijke kop van de zeedijk, die vroeger "D'n platten dune" heette wordt vrij ingrijpend veranderd.  Op "de kop", zoals het hier tegenwoordig ook wel wordt genoemd, wordt de glooiing versterkt met breuksteen en asfalt. Dit dijkgedeelte wordt ook verhoogd tot achter het gebouw van de reddingmaatschappij. Voor de zomer zou het karwei geklaard moeten zijn.

Het dijkversterkingsplan, dat bij de officiële instantie "Het Gat van Westkapelle heet,  kunt u hier integraal downloaden

5-3-2011