Geschiedenis Kasteel van Batavia beschreven

Dankzij archiefonderzoek van Ko Gabriëlse, amateur-historicus en secretaris-peningmeester van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle is er nu veel meer bekend over de geschiedenis van het roemruchte Westkappelse café "Het Kasteel van Batavia". Ook de achtergrond van deze opmerkelijke naam is nu meer duidelijk geworden. Uit het aan het onderzoek gewijde artikel blijkt dat de geschiedenis van de herberg teruggaat tot de eerste helft van de 17e eeuw en mogelijk nog eerder. De lotgevallen van de herberg en die van de opeenvolgende kasteelheren komen uitvoerig aan de orde. Met oude foto's en plattegronden krijgen we een goed beeld van Kasteel in de loop van de tijd.

Lees het onderzoeksartikel Een roemruchte Westkappelse herberg in de loop van de eeuwen.