Zuiderhoofd Westkapelle heropend

vrijdag 15 juli 2011 | 13:19 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 15 juli 2011 | 14:31

Het Zuiderhoofd in Westkapelle is vrijdag heropend.
WESTKAPELLE - Helemaal af is de restauratie van het Zuiderhoofd of, zoals de Westkappelaars zeggen Groothoofd, nog niet, maar dat stond de opening vrijdagmorgen niet in de weg.
Heel wat partijen betaalden mee aan de restauratie van het historische paalhoofd: de gemeente Veere, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij Nederland, waterschap Scheldestromen en ook de Europse Unie deed een flink duit in het zakje. De restauratie kostte 450.000 euro. Het Zuiderhoofd in Westkapelle is ruim honderd jaar geleden. Het heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad: als paalhoofd ter bescherming van de kust; als aanlegsteiger voor loodsen en om materiaal voor dijkversterkingen aan wal te brengen; en als toeristische trekpleister voor vissers, wandelaars en overige recreanten.
Foto Izaäk Verkeste

De SCW prijst zich gelukkig met de gastcolumn van Cees Maas. Cees is afkomstig uit ons buurdorp Domburg, maar doordrenkt van een Walcherse identiteit. Een prachtig, door jeugdervaringen gevormd verhaal, over Walcheren en waarom dat ondanks alles een cultuurhistorisch geheel is. Lees hier de column van Cees Maas

Knallende opening Zuiderhoofd


De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het herstel van paalhoofd/plankier Zuiderhoofd Westkapelle. Dijkgraaf Poppelaars, gedeputeerde Van Beveren en wethouder Melse verwijderden op 27 januari jl. nog de eerste plank. Op vrijdag 15 juli gaan ze op ludieke wijze het cultuurhistorische Zuiderhoofd openen.
Rond 10.15. gaan genodigden eerst een bord onthullen, maar daarna gaan ze het Zuiderhoofd op knallende wijze openen. Dit gebeurt volgens Westkappels gebruik: al gaaischietend.

Daar hoopt de organisatie ook dorpsbewoners te ontmoeten om na afloop samen het glas te heffen.

Dijkversterking in laatste fase

Het werk aan de nooddijk bij erica en het badstrand, "het Gat van Westkapelle" is de laatste fase ingegaan. Het dijktraject heeft een nieuwe, sterke glooiing gekregen. Op dit moment worden de laatse zaken afgerond. De vondst van de bom zorgde voor enige vertaring doordat een groot stuk duin afgegraven moest worden bij het KNRM-gebouw. Daar moet nu nog een nieuwe trap komen. Verder worden er rondom het KNRM-plateau nog nieuwe perkoenpaaltjes geplaats, om het karakteristieke beeld terug te brengen. Het werk is vóór de bouwvakvakantie (22 juli) afgerond

Fonds voor handel en nijverheid/Fonds tot heil van Jongelingen Westkapelle.

In het bekende boek over de geschiedenis van Westkapelle van K. Baart wordt gewag gemaakt van de oprichting van het Fonds tot heil van Jongelingen in 1825. De SCW heeft meer informatie over de oprichting en activiteiten van dit fonds verzameld.

Lees meer hierover