Homepage krijgt een facelift.

Zoals bij het openen van deze website al is te zien, is de homepage per 22 februari 2013 vernieuwd. Getracht is met enkele steekwoorden en met karakteristieke plaatjes Westkapelle en de Westkappelse cultuur in één of twee oogopslagen te presenteren.

De links naar andere, gerelateerde websites, zijn nu ook op de homepage geplaatst

22-2-2013

Olga Huibregtse promoveert op proefschrift over evacuatie bij overstroming op Walcheren

Nadat andere Westkappelse vrouwen, Clazina Dingemanse en Anne de Pagter, en in 1979 ook haar moeder Rina Huibregtse-Minderhoud,  haar zijn voorgegaan, is het nu ir. Olga Huibregtse, die een doctorstitel behaalt. Weliswaar komt zijzelf niet direct “van Westkapelle”, maar haar ouders wel en velen kennen haar familie.

Maandag 18 februari 2013 promoveerde zij aan de TU Delft op het proefschrift "Robust model-based optimization of evacuation guidance". Dit proefschrift veronderstelt een overstroming van Walcheren en een daardoor noodzakelijke evacuatie van de bevolking.

Ir. Olga Huibregtse

Een eerste (onwetenschappelijke) gedachte daarbij is, dat na de opeenvolgende dijk- en duinversterkingen in het kader van de Deltawet en de projecten Zwakke Schakels en Zeeweringen, een grote overstroming toch wel tamelijk ondenkbaar is geworden. Het uitgangspunt is immers dat de zeeweringen bestand zijn tegen een storm en een waterstand die zich één keer in de 5000 jaar kunnen voordoen. Eigenlijk zijn ultra-extreme omstandigheden van dit kaliber nog nooit voorgekomen. En als ze ons treffen, is het de vraag of er nog iets te evacueren valt. Niettemin vond ook de minister van infrastructuur het recentelijk nodig om te waarschuwen dat we niet op een grote dijkdoorbraak zijn voorbereid.

Als zich dergelijke extreme omstandigheden, of andere die we ons nu niet kunnen voorstellen, voordoen en ook de zeespiegel nog verder is gestegen, moeten we dus op evacuatie voorbereid zijn. Olga Huibregtse presenteert in haar proefschrift optimalisatiemethoden voor evacuaties,  die resulteren in instructies voor automobilisten, namelijk wanneer te vertrekken, waar naar toe te gaan en welke route te volgen. Bijv. “Stap om 14.30 uur in uw auto en vlucht via de A58 naar Bergen op Zoom”. Op deze manier zouden aanmerkelijk meer mensen tijdig kunnen worden geëvacueerd dan met de traditionele aanpak en richtlijnen.

Olga Huibregtse denkt dat moderne communicatiemiddelen die nieuwe vorm van evacueren haalbaar maken. Een overheidsdienst als NL-Alert kan mensen een sms sturen. Niet iedereen zal zo’n officieel reisadvies opvolgen, beseft ook zij. “Daarom hield ik rekening met een ongehoorzaamheidsfactor”.

Volgens de TU Delft zit de wetenschappelijke waarde van het proefschrift in de probleemformuleringen en oplossingsmethoden waarin onzekerheid en nalevingsgedrag wordt opgenomen. Deze combinatie van factoren is niet meegenomen in andere methoden die evacuatie-instructies optimaliseren. Het heeft praktische waarde omdat het nieuwe inzichten geeft in het nut van evacuaties en hoe instructies ontwikkeld kunnen worden. Geoptimaliseerde instructies zijn effectiever dan instructies gecreëerd door het gebruiken van eenvoudige regels, zoals het instrueren van de evacuees de kortste route te volgen. Dit wijst er op dat evacuatie meer nut heeft voor Nederland dan meestal verondersteld wordt. Om de instructies toe te passen zullen ze onderdeel moeten zijn van een breder plan dat, bijvoorbeeld, communicatie- en operationele strategieën omvat.

Voor mensen zonder auto heeft Olga Huibregtse ook een advies: “Neem de fiets. Je kunt weinig meenemen, maar waarschijnlijk ben je wel als een van de eerste op hoger gelegen grond”.

De wevers dat zijn er geen heren. De calicotfabriek en de wevers van Westkapelle (1839-1870)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halverwege  de 19e eeuw stond in Westkapelle een weverij, een nogal wezensvreemd element in dit dorp van dijk en dijkwerkers.  De weverij was vooral bedoeld als werkverschaffing en daarmee om de lokale armoede te bestrijden. Echt gelukt is dat niet en al na dertig jaar kwam er een einde aan de textielnijverheid in Westkapelle.

De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle heeft samen met de Roosevelt Academy onderzoek gedaan naar de weverijhistorie. In hun boek De wevers dat zijn er geen heren beschrijven Jan Kaland, Ko Gabriëlse, Adrie Lous en Willem van den Broeke de opkomst en ondergang van de weverij en de werkomstandigheden van de wevers. De weverijhistorie staat niet los van de toenmalige  economische, culturele en sociale omstandigheden, die dan ook uitgebreid worden belicht. Bijzondere aandacht krijgt de rol van de gemeente en de ambachtsheer.

Het boek verschijnt op woensdag 19 december 2012. Op die dag zullen 's middags om 16.00 uur in het Polderhuis de eerste exemplaren worden uitgereikt aan de wethouder cultuur van de gemeente Veere, René Molenaar en aan Willem van den Broeke, co-auteur van het boek.

Het boek, door de Stichting Cultuurbehoud uitgegeven in samenwerking met De Drukery / Schrijverspodium te Middelburg, gaat € 15,-- kosten.

5 december 2012

 

 

 

.

Nieuw Wasschappels stuk van Wasschappelse Toneelploeg.

De toneelvereniging De Wasschappelse Toneelploeg staat vanaf vrijdag op de planken in verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst met de nieuwe voorstelling "Een vreemde vrouwe in uus", traditioneel weer in het Westkappelse dialect.

Het stuk werd geschreven door het schrijversduo van de vereniging Peter Willeboordse en Wibo Lievense. Het verhaal speelt zich af in het Westkapelle van 1956 en schetst een beeld van het dorp in die tijd. De kolderieke verwikkelingen rondom een drenkeling die een vrouw blijkt te zijn en twee vrijgezelle oudere broers die nog bij moeder wonen, krijgen af en toe ook een ontroerend accentje.

De klucht wordt drie keer opgevoerd: vrijdag 9 november 2012 , 19.30 uur en zaterdag 10 november 2012, 13.30 uur en 19.30 uur.

Foto Izaäk Verkeste

OKK presteert goed op concours te Goes

De brassband van OKK heeft een 1e prijs behaald tijdens het muziekconcours van de Kon. Ned. federatie van Muziekvereniging (KNFm), op zaterdag 3 november in De Mythe te Goes. OKK kwam uit in de 4e afdeling, sectie brassband. De jury waardeerde de uitvoering van de werken Night before Battle van Dean Jones en A Malvern Suite van Philip Sparke met resp. 82,3 en 80,6 punten. Ondanks dit prima resultaat kon OKK niet tippen aan de harmonie Voorwaarts uit Koudekerke en het jeugdorkest Juliana uit Klaaswaal die beiden met (2x) ruim 85 punten promoveerden naar de 3e afdeling.

6 november 2012