Robert van Dierendonck vertelt over de late IJzertijd op Walcheren en het offer van Grijpskerke


In de IJzertijd (400-20 voor Chr.) was Walcheren al bewoond. Op veel plaatsen zijn in de bodem resten van oude bewoning en culturen opgegraven.
Op uitnodiging van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle houdt drs. Robert van Dierendonck, archeoloog bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), een lezing over de spectaculaire vondsten uit de late IJzertijd langs de Kievitshoekweg bij Grijpskerke. De vondsten zijn waarschijnlijk resten van een offerritueel en zij werpen een nieuw licht op de oudste geschiedenis van Walcheren.
 
Tijdstip: donderdag 12 november 2015, 19.30 uur
Plaats: Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 152, Westkapelle
Toegang gratis.

 

Gepl.: 6 nov. 2015