Herdenkingen Westkapelle

Op zondag 1 november 2015 vindt weer de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers en -ellende.

De plechtigheden beginnen 's morgens om 11 uur rondom de Libertybridge bij Het Polderhuis met het uitspreken van de zgn. Akte van Herinnering (in het Engels).Na het spelen van de Last Post volgt een minuut stilte. Bij de brug en het oorlogsmonument op de dijk worden kransen gelegd. De brassband OKK speelt dan koralen. Na de kranslegging speelt OKK de volksliederen van alle landen die bij de bevrijding van Westkapelle en Walcheren waren betrokken.

Om 12 uur is achter de vuurtoren de plechtigheid voor de herdenking van de burgerslachtoffers in Westkapelle.
Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere houdt een toespraak. Ook hier wordt een Akte van Herinnering uitgesproken en is er tevens de voordracht van een gedicht over het  herdenkingmonument achter de toren geschreven door mevrouw Marie Cijsouw-Kaland. 

Bij de graven van de Westkappelse oorlogsslachtoffers worden kransen gelegd onder het spelen van koralen door OKK. Als afsluiting van de plechtigheid speelt OKK het Wilhelmus.

Na de plechtigheden bij de vuurtoren begeeft een vertegenwoordiging van het 47e en 48e Royal Marine Commando zich naar het monument bij de radartoren op de dijk. In een korte
plechtigheid worden hier de gevallenen van deze legeronderdelen herdacht.

Gepl. 29 okt. 2015