Jan de Witte viert zijn 100e verjaardag

Op 9 april j.l. vierde de Westkappelaar Jan Lourus de Witte zijn 100e verjaardag. Hij hield, in het bijzijn van zijn familie en vrienden, een receptie in De Fontein.
De Witte is weduwnaar en hij woont nog steeds zelfstandig in zijn vooroorlogs huisje in 't Hout. Tot voor kort reed hij nog op zijn elektrische fiets, maar de laatste tijd heeft hij een broze fysieke gesteldheid. Met hulp van zijn kinderen lukt het hem echter zich thuis te redden.
In zijn werkzame leven was De Witte smid. Hij heeft jaren gewerkt in de smidse van Pieter van Sighem in de Zuidstraat, nu het restaurant Pannen&Koeken.

 
Jan Lourus de Witte, gefotografeerd op zijn huwelijksdag met zijn echtgenote Dina de Witte en tussenin de dominee.

 Gepl. 10-4-2015