95 jaar Westkappels Koor

"Noordzeegalm", zo heette het koor bij zijn oprichting in 1920, een gemengd koor onder leiding van de bekende dirigent Piet de Rooij. Volgens de legende vond de oprichting plaats achter het orgel van Pietje van Noach. De Westkappelse mannen zongen kennelijk liever op de kermis dan in een koor, want door gebrek aan mannenstemmen werd in 1927 besloten als dameskoor verder te gaan. Onder de naam "Westkappels Dameskoor" kreeg het koor een grote bekendheid. Oud-voorzitter Wim Dieleman noemde het koor "een geslepen diamant tussen een volk van basalt". Hij schreef: "De dames van het koor, overal hebben ze gezongen, onder de stralende luchters van paleizen, maar ook op de puinhopen van een door de oorlog verwoest Westkapelle. zij hebben gezongen, steeds maar weer, in paleizen en in eenvoudige arbeiderskampen, in kerken en in danszalen, op schepen, in parken en op pleinen". En natuurlijk zongen zij ook veel en vaak, repetities, uitvoeringen en concerten, in ons verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst. De vermaardheid dankte het koor niet alleen aan hun liederen maar ook aan de Westkappelse klederdracht, die bij elk optreden werd en wordt gedragen.

Begin 21e eeuw kwam het koor in de omgekeerde wereld terecht. Nu geen gebrek aan mannen, maar aan vrouwen. In 2003 werd daarom weer voor de oorspronkelijke vorm gekozen, een gemengd koor, mannen en vrouwen, maar nog steeds met de Westkappelse klederdracht als handelsmerk.

Ter gelegenheid van het 95-jarig jubileum geeft het koor Jubileumuitvoeringen op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015, onder leiding van dirigente Annemarie Simonse. Zij krijgen daarbij ondersteuning, op vrijdag van het shantykoor Neptunes uit Kerkwerven en op zaterdag van het shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk aan de IJssel. De uitvoeringen zijn in "Westkapelle Herrijst" en beginnen om 19.30 uur.

Meer infomatie over Westkappels Koor

Gepl. 26-2-2015