Jan Kaland, tot 1997 toen de gemeente werd opgeheven, gemeente-secretaris van Westkapelle en daarna in dienst bij de nieuw gevormde gemeente Veere, stopt met werken. Hij is 62 jaar en kan gebruik maken van de regeling voor vervroegde uittreding. Op 27 januari 2012 was er een afscheidsreceptie in het verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst".

De Veerse Bode van 1 februari 2011 wijdde onderstaand artikel aan het afscheid van Kaland.

44 jaar verknocht aan de gemeente
Westkapellaar Jan Kaland neem afscheid van gemeente Veere 

DOMBURG - Zijn laatste dagen als ambtenaar vond hij ‘een beetje vreemd’, zei hij vorige week, een paar dagen voor het echt zo ver was. Jan Kaland, die 44 jaar werkte voor de lokale overheid, heeft vrijdag afscheid genomen van de gemeente Veere. Daar maakte hij deel uit van de directie. In 1967 begon hij, meteen na zijn middelbare school, als assistent op het raadhuis van de voormalige gemeente Domburg. 

DOOR EUGÈNE DE KOK

Een paar dagen voor zijn afscheidsreceptie is zijn kantoor in het nieuwe gemeentekantoor in Domburg al zo goed als leeg. Jan Kaland heeft er een dubbel gevoel bij. “Je stopt met werken, iets wat altijd heeft gezorgd voor een bepaalde structuur in je leven. Straks heb ik daarmee en de wereld eromheen niets meer te maken. Ik ga nadenken wat daarvoor in de plaats moet komen.” Kaland is in zijn arbeidzame leven verknocht geraakt aan het openbare bestuur. Toen hij klaar was met de middelbare school begon hij op het raadshuis van de voormalige gemeente Domburg. Als assistent. “Wat typewerk, je stond eens achter de balie, handelde wat administratieve zaken af … dat soort werk deed je. Je begon destijds op de onderste sport en leerde bij. Als je goed je best deed kon je klimmen.”

Dat was precies wat hij deed. Na zijn diensttijd, nog een paar maanden op het raadhuis van Domburg en bijscholing op de bestuursschool stapte hij begin jaren ‘70 over naar de gemeente Westkapelle, de plek waar hij nog steeds woont.

“Ik was toen al wat deskundiger. Toen kon de gemeente al meer haar voordeel met me doen”, lacht hij. Hij denkt met veel plezier aan die tijd terug. “Met een gemeentehuis in het centrum stond je middenin de samenleving. Je maakte alles van nabij mee. De inwoners hadden vertrouwen in ons, maar aan de andere kant heerste er een gezond wantrouwen tegen de overheid. Toen ik begon, hing er op de gemeente een sfeer van de jaren ‘50. Er zaten verstokte ambtenaren en deed ouderwets aan. Ik heb mee geholpen aan verjonging van de mentaliteit en werkwijze.”

Herindeling

Het waren niet de laatste veranderingen die Kaland mee maakte. Met de grootste begon hij, net gepromoveerd tot gemeentesecretaris van Westkapelle, begin jaren ‘90: de herindeling tot de huidige gemeente Veere. “We voelden er in Westkapelle niet zo veel voor, vonden dat we het zelf wel konden, maar als het dan toch moest, dan moest het in een keer goed: één gemeente Walcheren dus.”

Die kwam er niet, onder meer door weke knieën van Vlissingen en protesten van de kleine gemeenten Veere, Valkenisse en Mariekerke. Na het afblazen van het plan schoof Westkapelle met medestander Domburg aan bij het overleg van de drie om alsnog tot één gemeente Veere te komen. “De herindeling werd daar wel met de mond beleden, maar iedereen vocht voor zijn eigen belangen en wilde de plannetjes veiligstellen. Al met al was het een hele hectische, maar een niet al te verheffende periode.”

Kaland was blij dat er, bij de herindeling, een buitenstaander werd aangesteld als gemeentesecretaris. Hij zelf kreeg de kans om als 47-jarige uit dienst te treden met behoud van het leeuwendeel van het salaris, maar deed het niet. “Ik zag het toen niet zitten.” Hij werd directeur op één van de afdelingen en maakte deel uit van de directie. Kaland moest nog loang na 1997 de nodige plooien gladstrijken na de moeizame herindeling. Hij denkt dat het ‘m redelijk is gelukt. Volgens de Westkapellaar staat de gemeente Veere er nu goed voor. “Ik neem niet afscheid van een zinkend schip”, glimlacht hij.

Eredivisie

Toch heeft hij zorgen. “We staan als gemeente voor grote veranderingen. Het management is de laatste tijd ook veranderd”, doelt hij onder meer op het ontslag van gemeentesecretaris Jan de Regt.

“Vanwege die processen leek het mij goed nu afscheid te nemen op mijn 62e, al moest ik er lang over nadenken. De gemeenteraad heeft gezegd dat de organisatie in de eredivisie moet kunnen meespelen, maar moet je dat als Veere wel willen? Mijn opdracht is altijd geweest om te roeien met de riemen die je hebt en rekening te houden met het personeel. Nu wil je in de eredivisie spelen. Ik weet niet of we daarop zijn ingesteld. Maar”, besluit hij, “ik heb 44 jaar bij de gemeente werkt. Misschien ben ik er nog te nauw bij betrokken en niet helemaal objectief.”

2 februari 2012