Westkappels dialect

De Stichting Cultuurbehoud hecht grote waarde aan de plaatselijke spreektaal, het dialect. Zij streeft naar wetenschappelijk onderzoek en studie naar de aard van dit dialect en waar idiom, zegswijzen en uitspraak afwijken van het ´standaard´Zeeuws. Zover is het nog niet. Wel is een lijst samengesteld van woorden en uitdrukkingen die gangbaar zijn of waren in westkapelle en minder of niet meer in andere Walcherse dorpen.

Klik voor deze lijst in het menu Cultuurhistorie op Dialect