Fietspad onderlangs de duinen worst beter en breder

De fietsroute onderlangs de duinen is populair bij Westkappelse fietsers. Deze route is zo bekend, dat ze geen andere aanduiding behoeft dan “het fietspad”. Het is er altijd druk; Westkappelaars op weg naar het strand of naar hun werk, scholieren naar of van Middelburg en Vlissingen en veel recreatieve fietsers, toeristen en allochtonen. 
Voor die grote drukte is het pad eigenlijk wat te smal. Bovendien heeft het wegdek veel te lijden van wortelgroei door duindoorns en andere bos- en duinvegetatie. 
De beheerder van het fietspad, het Waterschap Scheldestromen gaat het pad daarom een onderhoudsbeurt geven en daarbij wordt  het  tegelijkertijd verbreed van twee naar drie meter. 
Dit werk begint op maandag 31 augustus 2015 en zal tot half november duren. De aannemer is Dura Vermeer uit Rotterdam. 

Gedurende de werkzaamheden moeten fietsers gebruik maken van het fietspad langs de Grindweg/ Westkapelseweg (N288). Voetgangers kunnen gebruik maken van de overige voetpaden. Alle voetpaden, ruiterpaden en duinovergangen blijven altijd toegankelijk.

Wel jammer is het, dat deze verbetering van het pad ten koste gaat van een deel van de bosbeplanting. In het afgelopen voorjaar zijn al de nodige bomen gerooid. 


Het fietspad bij het Aardappeldal in 1955

Het fietspad maakte ooit deel uit van het herstelplan voor Walcheren na de inundatie in 1944 en 1945. De vroegere vroongronden in de binnenduinrand werden als duinbos ingeplant en ontsloten door het fietspad. Omdat prinses Wilhelmina in 1948 de eerste boom plantte, heet het bos ook wel Wilhelminabos. 

Gepl. 23-8-2015