Poppekerke en andere gekrompen dorpen weer beleefbaar

Oostelijk van Westkapelle, aan de huidige Schoutsweg, lag vroeger het gehucht Poppekerke. Verspreid over Walcheren liggen meerdere gehuchten, die net als Poppekerke ooit veel groter  waren en in het bezit van een kerk. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Walcherse Archeologische Denst, hebben samen met plaatselijke organisaties van vier van die verdwenen kerken , Werendijke, Krommenhoeke, Boudewijnskerke en Poppekerke, zichtbaar gemaakt hoe ze er vroeger uitzagen. Er staan informatieborden met historische informatie en er is een fiets- en een wandelroute uitgezet, die langs die buurtschappen voeren.

In Poppekerke en Boudewijnskerke zijn doorkijkvensters geplaatst met een artist-impression van het voormalige dorp. De reconstructies zijn gebaseerd op oude kaarten en tekeningen en kadastrale gegevens.

Artist-impression van de voormalige kerk van Poppekerke door J. van Bijleveld

2 juli 2013