Fietspad onderlangs de duinen worst beter en breder

De fietsroute onderlangs de duinen is populair bij Westkappelse fietsers. Deze route is zo bekend, dat ze geen andere aanduiding behoeft dan “het fietspad”. Het is er altijd druk; Westkappelaars op weg naar het strand of naar hun werk, scholieren naar of van Middelburg en Vlissingen en veel recreatieve fietsers, toeristen en allochtonen. 
Voor die grote drukte is het pad eigenlijk wat te smal. Bovendien heeft het wegdek veel te lijden van wortelgroei door duindoorns en andere bos- en duinvegetatie. 
De beheerder van het fietspad, het Waterschap Scheldestromen gaat het pad daarom een onderhoudsbeurt geven en daarbij wordt  het  tegelijkertijd verbreed van twee naar drie meter. 
Dit werk begint op maandag 31 augustus 2015 en zal tot half november duren. De aannemer is Dura Vermeer uit Rotterdam. 

Gedurende de werkzaamheden moeten fietsers gebruik maken van het fietspad langs de Grindweg/ Westkapelseweg (N288). Voetgangers kunnen gebruik maken van de overige voetpaden. Alle voetpaden, ruiterpaden en duinovergangen blijven altijd toegankelijk.

Wel jammer is het, dat deze verbetering van het pad ten koste gaat van een deel van de bosbeplanting. In het afgelopen voorjaar zijn al de nodige bomen gerooid. 


Het fietspad bij het Aardappeldal in 1955

Het fietspad maakte ooit deel uit van het herstelplan voor Walcheren na de inundatie in 1944 en 1945. De vroegere vroongronden in de binnenduinrand werden als duinbos ingeplant en ontsloten door het fietspad. Omdat prinses Wilhelmina in 1948 de eerste boom plantte, heet het bos ook wel Wilhelminabos. 

Gepl. 23-8-2015

 

 

Boei aangespoeld op het badstrand

Scheepsstrandingen in Westkapelle lijken definitief tot het verleden te behoren. Ook de noordwesterstorm van zaterdag 25 juli 2015 bracht (gelukkig) in onze omgeving geen schepen in moeilijkheden. Maar het bleef ook na zaterdag enkele dagen ruuzebuuzig en in de nacht van 28 op 29 juli spoelde op het badstrand, in 't Gat, een grote boei aan. Het ding stootte tegen de palenrij bij d'n bêrm en vernielde daarbij enkele palen.
De herkomst van de boei is (nog) niet bekend.

 

Gepl. 29-7-2015

 

Meer en nieuwe informatie over kunst en wetenschap in Westkapelle

De pagina's op deze website over kunst en wetenschap zijn sterk uitgebreid en vernieuwd. Er is nu informatie beschikbaar over meer dan 25 kunstenaars en wetenschappers, die op de een of andere manier iets voor Westkapelle betekend hebben of daardoor zijn geïnspireerd.Daar zitten internationaal bekende kunstenaars bij als Piet Mondriaan en Jan en Charley Toorop. Daarnaast zijn er veel afbeeldingen opgenomen van de door deze kunstenaars geproduceerde kunstwerken, vooral die waarin Westkapelle een rol speelt.

Klik hier voor de Kunst en Wetenschap in Westkapelle

Vier Westkappelse vuurtorens geschilderd door Piet Mondriaan

Gepl. 1 juli 2015

Unieke tentoonstelling van vergeten kunstenares in Het Polderhuis.


Vrijdagmiddag 26 juni ging in het museumcafé van Het Polderhuis de tentoonstelling Frieda, herontdekt Zeeuws werk van Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner van start.
De expositie is gewijd aan een opmerkelijk kunstenares, die sinds haar dood in 1948 volledig uit de aandacht verdween.
Het gaat om Frieda Rutgers van der Loeff-Mielziner (1877-1948), die in de  jaren twintig en dertig van de vorige eeuw veelvuldig in Westkapelle heeft gewerkt. Ze was net zo gefascineerd door het dorp en zijn inwoners als  Charley Toorop en Denis Galloway.
Marjan Minderhoud en Ans Dingemanse van de Polderhuiswerkgroep Wisselexpositie kwamen  de kunstenares op het spoor door een artikel van haar hand in een Duits tijdschrift uit 1932, getiteld “Westkapelle und seine Bewohner. Aus einem der interessantesten Dörfer Hollands”.
Doordat zij haar werk niet wilde verkopen is het in de vergetelheid geraakt en nu in Westkapelle herontdekt. De werkgroep heeft contact kunnen leggen met de kleinkinderen en zo een gedeelte van dit werk kunnen achterhalen
Voor haar verblijf in Westkapelle huurde zij een huisje en de toen nog jonge Maria Johanna Kaland (1909-1975) werkte bij haar als dienstmeisje. Maria (Cijsouw)-Kaland heeft na het vertrek van de kunstenares uit Westkapelle in 1936 nog lang met haar gecorrespondeerd.
In haar Middelburgse tijd, van 1918 tot 1930, onderhield de kunstenares nauwe contacten met kunstenaars als Reimond Kimpe, Louis Heymans, Gerard Jacobs en Jan Toorop.
Toen de Haagse kunstzaal Bennewitz in 1938 aan haar oeuvre een tentoonstelling wijdde, roemden critici met name haar 'rake karaktertekeningen' van dat 'stugge grimmige volk van West-Capelle', waar ze tot 1936 soms wekenlang intensief werkte.


De opening van de expositie werd verricht door Ans Dingemanse. De kleinzoon en de in Amerkia wonende kleindochter van de kunstenares voerden ook het woord en toonden zich bijzonder ingenomen met de expositie en hernieuwde belangstelling voor hun oma.
De tentoonstelling bestaande uit schilderijen, tekeningen, litho’s en brieven is te zien tot en met 4 oktober 2015.

Gepl. 27 juni 2015

"Mythos Westkapelle", een ode aan het Jugendheim en zijn mensen

De oude "School met den Bijbel' aan de Zuidstraat is sedert 1960 een jeugdvakantiehuis, het Jugendheim van de Evangelische Gemeinde Mülheim-Saar (Dld). Christel Squarr is met haar man al jaren verbonden aan de Evangelische Gemeinde en het Jugendheim. Recentelijk verscheen haar boek "Mythos Westkapelle", waarmee zij een hommage brengt aan het Jugendheim en alle mensen die zich daarvoor ingespannen hebben, waaronder veel Westkappelaars.

Het boek beschrijft hoe de Duitse kinderen omstreeks 1958 in Westkapelle terecht kwamen voor hun toen broodnodige vakantie. Als vakantieoord diende aanvankelijk de noodboerderij die vlak bij de molen stond, op het huidige Europaplein. In 1960 kwam de oude chr. school buiten gebruik; hij werd verhuurd en later verkocht aan de Duitse kerkorganisatie, die de school ombouwde tot vakantiehuis.
Het boek bevat bijzonder veel historische informatie, over Westkapelle en natuurlijk ook de lotgevallen van de mensen die het Jugendheimproject mogelijk maakten en ooit als kind hun vakantie in Westkapelle doorbrachten. Daarnaast veel interviews met betrokkenen.
Het Duitse jeugdvakantiehuis was zo kort na de oorlog een uniek project, wat heeft geleid tot intensieve contacten tussen Westkapelle en Mülheim.

De schrijfster Christel Squarr koos voor haar boek de subtitel "Hommage an ein Werk und seine Helfer".
Op 5 juni 2015 werd het boek "MyThos Westkapelle" door de schrijfster officieel gepresenteerd tijdens een sessie in Het Polderhuis. daar is het boek ook te koop.

Gepl. 10-6-2015