"Looft den Heere" is gestopt

Op zaterdag 12 december 2015 hield de chr. gem. zangvereniging "Looft den Heere" haar allerlaatste concert, in de Moriakerk in Westkapelle.
De zangvereniging werd opgericht in 1906 en heeft 109 jaar lang een toonaangevende rol gespeeld in het Westkappels cultureel en religieus leven. Maar een steeds teruglopend ledental en het ontbreken van jonge aanwas noodzaakte de vereniging er nu toch mee te stoppen. Vooral een tekort aan mannenstemmen vormde een probleem.


"Looft den Heere" in haar laatste samenstelling; foto Jan Willem Reijnierse

Voor het afscheidsconcert o.l.v. dirigente Leny Stokman was afgelopen afgelopen zaterdag veel belangstelling. Het was tevens een kerstconcert en het koor wilde daar hoe dan ook een feestelijk tintje aan geven. Om dit mogelijk te maken kreeg het koor versterking van negen extra zangers. De trompettisten Jinty Kleinepier en Peter Slabber gaven nog een extra cachet aan het geheel.

Gepl. 13-12-2015

Robert van Dierendonck vertelt over de late IJzertijd op Walcheren en het offer van Grijpskerke


In de IJzertijd (400-20 voor Chr.) was Walcheren al bewoond. Op veel plaatsen zijn in de bodem resten van oude bewoning en culturen opgegraven.
Op uitnodiging van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle houdt drs. Robert van Dierendonck, archeoloog bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), een lezing over de spectaculaire vondsten uit de late IJzertijd langs de Kievitshoekweg bij Grijpskerke. De vondsten zijn waarschijnlijk resten van een offerritueel en zij werpen een nieuw licht op de oudste geschiedenis van Walcheren.
 
Tijdstip: donderdag 12 november 2015, 19.30 uur
Plaats: Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 152, Westkapelle
Toegang gratis.

 

Gepl.: 6 nov. 2015

Herdenkingen Westkapelle

Op zondag 1 november 2015 vindt weer de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers en -ellende.

De plechtigheden beginnen 's morgens om 11 uur rondom de Libertybridge bij Het Polderhuis met het uitspreken van de zgn. Akte van Herinnering (in het Engels).Na het spelen van de Last Post volgt een minuut stilte. Bij de brug en het oorlogsmonument op de dijk worden kransen gelegd. De brassband OKK speelt dan koralen. Na de kranslegging speelt OKK de volksliederen van alle landen die bij de bevrijding van Westkapelle en Walcheren waren betrokken.

Om 12 uur is achter de vuurtoren de plechtigheid voor de herdenking van de burgerslachtoffers in Westkapelle.
Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere houdt een toespraak. Ook hier wordt een Akte van Herinnering uitgesproken en is er tevens de voordracht van een gedicht over het  herdenkingmonument achter de toren geschreven door mevrouw Marie Cijsouw-Kaland. 

Bij de graven van de Westkappelse oorlogsslachtoffers worden kransen gelegd onder het spelen van koralen door OKK. Als afsluiting van de plechtigheid speelt OKK het Wilhelmus.

Na de plechtigheden bij de vuurtoren begeeft een vertegenwoordiging van het 47e en 48e Royal Marine Commando zich naar het monument bij de radartoren op de dijk. In een korte
plechtigheid worden hier de gevallenen van deze legeronderdelen herdacht.

Gepl. 29 okt. 2015

 

Bekijk de trailer van Geheimen achter de dijk

Gepl. 7 sept. 2015

 

Platten dune” decor voor Nazomerfestival 

De omgeving van de KNRM-post en het Grote Hoofd, in Westkapelle ook wel “de kop” of   “d’n platten dune” genaamd, is één van de buitenlocaties van het Zeeland Nazomerfestival 2015.

Het Zeeland Nazomerfestival is een twee wekend durend festival met uiteenlopende culturele manifestaties. De vijftiende editie is gepland van 25 augustus t/m 5 september 2015. Op het Abdijplein in Middelburg, het hart van het festival, treden o.a. op Sinfonietta met de zangeres Wende Snijders, de eveneens Nederlandse zangeres Kovacs en de snel gerezen ster Jett Rebel.

Een belangrijk onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival is locatietheater, waarbij het Zeeuwse landschap de inspiratie vormt voor de theatermakers. Met licht, geluid en decor laten ze de toeschouwer op een andere manier naar de omgeving kijken. Het thema van de locatie sluit aan bij dat van de voorstelling. 

En zo vinden de organisatoren van het festival het “Grôôt ‘ôôd” bij zonsondergang een droomlocatie voor de opvoering van “Een zomerdag”, een toneelstuk van de Noor Jon Fosse over een jonge man en zijn jonge vrouw die de drukte van de stad zijn ontvluchten en hopen aan zee tot innerlijke rust te komen. De man kan zijn rusteloosheid niet bedwingen en kiest steeds vaker voor de stilte van de zee, die hij in een gammel bootje verkent. Op een dag komt hij niet meer thuis - verdronken of zelfmoord? Deze vraag houdt de vrouw voor de rest van haar leven gevangen. Fosse laat de personages van toen en nu als vanzelfsprekend door elkaar heen lopen, waardoor het verglijden van de tijd en hoe het grote verdriet daarin maar niet kleiner wil worden, minutieus wordt beschreven. 

D’n platten dune in Westkapelle biedt de mogelijkheid om dit stuk te spelen op een maritieme locatie. De nabijheid van de zee, de geur van het zilte water en de in Zeeland vertrouwde problematiek van mannen die vermist blijven op zee, zijn daarbij versterkende elementen.

De regisseur van het stuk is Ilmer Rozendaal. 

Westkapelle figureerde ook in eerdere edities van het Zeeland Nazomerfestival, o.a. in   Vrouwen van Kamp Westkapelle, waarin het Molukse drama op op de oorspronkelijke locatie, het kamp, werd gespeeld. 

De andere externe locaties van het Zeeland Nazomerfestival 2015 zijn een voormalige lasloods in Vlissingen, de Sint Baafskerk in Aardenburg en de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

 

Gepl. 22 april 2015, herhaald 25 aug. 2015