Herdenkingen Westkapelle

Op zondag 1 november 2015 vindt weer de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers en -ellende.

De plechtigheden beginnen 's morgens om 11 uur rondom de Libertybridge bij Het Polderhuis met het uitspreken van de zgn. Akte van Herinnering (in het Engels).Na het spelen van de Last Post volgt een minuut stilte. Bij de brug en het oorlogsmonument op de dijk worden kransen gelegd. De brassband OKK speelt dan koralen. Na de kranslegging speelt OKK de volksliederen van alle landen die bij de bevrijding van Westkapelle en Walcheren waren betrokken.

Om 12 uur is achter de vuurtoren de plechtigheid voor de herdenking van de burgerslachtoffers in Westkapelle.
Rob van der Zwaag, burgemeester van Veere houdt een toespraak. Ook hier wordt een Akte van Herinnering uitgesproken en is er tevens de voordracht van een gedicht over het  herdenkingmonument achter de toren geschreven door mevrouw Marie Cijsouw-Kaland. 

Bij de graven van de Westkappelse oorlogsslachtoffers worden kransen gelegd onder het spelen van koralen door OKK. Als afsluiting van de plechtigheid speelt OKK het Wilhelmus.

Na de plechtigheden bij de vuurtoren begeeft een vertegenwoordiging van het 47e en 48e Royal Marine Commando zich naar het monument bij de radartoren op de dijk. In een korte
plechtigheid worden hier de gevallenen van deze legeronderdelen herdacht.

Gepl. 29 okt. 2015

 

Bekijk de trailer van Geheimen achter de dijk

Gepl. 7 sept. 2015

 

Platten dune” decor voor Nazomerfestival 

De omgeving van de KNRM-post en het Grote Hoofd, in Westkapelle ook wel “de kop” of   “d’n platten dune” genaamd, is één van de buitenlocaties van het Zeeland Nazomerfestival 2015.

Het Zeeland Nazomerfestival is een twee wekend durend festival met uiteenlopende culturele manifestaties. De vijftiende editie is gepland van 25 augustus t/m 5 september 2015. Op het Abdijplein in Middelburg, het hart van het festival, treden o.a. op Sinfonietta met de zangeres Wende Snijders, de eveneens Nederlandse zangeres Kovacs en de snel gerezen ster Jett Rebel.

Een belangrijk onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival is locatietheater, waarbij het Zeeuwse landschap de inspiratie vormt voor de theatermakers. Met licht, geluid en decor laten ze de toeschouwer op een andere manier naar de omgeving kijken. Het thema van de locatie sluit aan bij dat van de voorstelling. 

En zo vinden de organisatoren van het festival het “Grôôt ‘ôôd” bij zonsondergang een droomlocatie voor de opvoering van “Een zomerdag”, een toneelstuk van de Noor Jon Fosse over een jonge man en zijn jonge vrouw die de drukte van de stad zijn ontvluchten en hopen aan zee tot innerlijke rust te komen. De man kan zijn rusteloosheid niet bedwingen en kiest steeds vaker voor de stilte van de zee, die hij in een gammel bootje verkent. Op een dag komt hij niet meer thuis - verdronken of zelfmoord? Deze vraag houdt de vrouw voor de rest van haar leven gevangen. Fosse laat de personages van toen en nu als vanzelfsprekend door elkaar heen lopen, waardoor het verglijden van de tijd en hoe het grote verdriet daarin maar niet kleiner wil worden, minutieus wordt beschreven. 

D’n platten dune in Westkapelle biedt de mogelijkheid om dit stuk te spelen op een maritieme locatie. De nabijheid van de zee, de geur van het zilte water en de in Zeeland vertrouwde problematiek van mannen die vermist blijven op zee, zijn daarbij versterkende elementen.

De regisseur van het stuk is Ilmer Rozendaal. 

Westkapelle figureerde ook in eerdere edities van het Zeeland Nazomerfestival, o.a. in   Vrouwen van Kamp Westkapelle, waarin het Molukse drama op op de oorspronkelijke locatie, het kamp, werd gespeeld. 

De andere externe locaties van het Zeeland Nazomerfestival 2015 zijn een voormalige lasloods in Vlissingen, de Sint Baafskerk in Aardenburg en de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

 

Gepl. 22 april 2015, herhaald 25 aug. 2015

Koen Minderhoud Westkappels kampioen ringrijden

De Westkappelse Ringrijdersvereniging is dit jaar bijzonder goed op steek. Het eerste drietal werd kampioen in de eerste klasse en promoveerde daarmee naar de ereklasse, dit na jaren op een lager niveau te hebben geacteerd. Het tweede drietal promoveerde van de tweede naar de eerste klasse. 
En dan was daar natuurlijk Koen Minderhoud. Weliswaar geen inwoner van Westkapelle maar door zijn sociale binding wel lid van de Westkappelse vereniging. Op hem staat dit jaar geen maat. Hij steekt gewoon altijd alle ringen. Missen komt niet in zijn woordenboek voor. Hij werd dan ook op 20 augustus in Middelburg Zeeuws kampioen met 30 van de 30 ringen. 
Datzelfde kunstje flikte hij bij de afdelingswedstrijd in Westkapelle op zaterdag 22 augustus 2015. Hij werd daarmee Westkappels kampioen en tevens winnaar van de eerste beker en de pollepel. Tweede en derde werden Johan de Witte en Yorick Faasse, beiden met 27 ringen. 
De winnaar van vorig jaar, Jan Willem Minderhoud, moest geblesseerd uitvallen. 


Koen Minderhoud, Zeeuws en Westkappels kampioen ringrijden

Gepl. 23-8-2015

 

 

Fietspad onderlangs de duinen worst beter en breder

De fietsroute onderlangs de duinen is populair bij Westkappelse fietsers. Deze route is zo bekend, dat ze geen andere aanduiding behoeft dan “het fietspad”. Het is er altijd druk; Westkappelaars op weg naar het strand of naar hun werk, scholieren naar of van Middelburg en Vlissingen en veel recreatieve fietsers, toeristen en allochtonen. 
Voor die grote drukte is het pad eigenlijk wat te smal. Bovendien heeft het wegdek veel te lijden van wortelgroei door duindoorns en andere bos- en duinvegetatie. 
De beheerder van het fietspad, het Waterschap Scheldestromen gaat het pad daarom een onderhoudsbeurt geven en daarbij wordt  het  tegelijkertijd verbreed van twee naar drie meter. 
Dit werk begint op maandag 31 augustus 2015 en zal tot half november duren. De aannemer is Dura Vermeer uit Rotterdam. 

Gedurende de werkzaamheden moeten fietsers gebruik maken van het fietspad langs de Grindweg/ Westkapelseweg (N288). Voetgangers kunnen gebruik maken van de overige voetpaden. Alle voetpaden, ruiterpaden en duinovergangen blijven altijd toegankelijk.

Wel jammer is het, dat deze verbetering van het pad ten koste gaat van een deel van de bosbeplanting. In het afgelopen voorjaar zijn al de nodige bomen gerooid. 


Het fietspad bij het Aardappeldal in 1955

Het fietspad maakte ooit deel uit van het herstelplan voor Walcheren na de inundatie in 1944 en 1945. De vroegere vroongronden in de binnenduinrand werden als duinbos ingeplant en ontsloten door het fietspad. Omdat prinses Wilhelmina in 1948 de eerste boom plantte, heet het bos ook wel Wilhelminabos. 

Gepl. 23-8-2015