Vuurtorenmuseum officieel geopend

Zaterdagochtend 14 mei 2016 was de officiële opening van de vuurtoren als museum. Al sinds het voorjaar van 2015 wordt de toren –en ook het ijzeren torentje- beheerd door het Polderhuis. Vanaf dat moment was de toren al wel regelmatig geopend, maar in eerste instantie was er aan de inrichting niets veranderd. Gedurende het afgelopen jaar zijn stap voor stap, vooral door vrijwilligers, de nodige voorzieningen aangebracht die nodig zijn om een bezoek aan de toren aantrekkelijk te maken en ook om het beheer te optimaliseren. Zo werd de ruimte op de begane grond die ooit bestemd was voor een noodaggregaat, van ramen voorzien en omgebouwd tot receptie/kantoor. Daarnaast zijn toiletten gebouwd, wat nog niet zo’n sinecure was omdat voor de afvoer een twee meter dikke funderingsmuur moest worden doorboord. Bij de ingang ligt informatiemateriaal voor de bezoekers en is ook een tv-scherm geplaatst, waarop beelden te zien zijn die met een drone boven Westkapelle zijn gemaakt.
Helaas konden niet alle etages voor het museum worden gebruikt omdat hier zend- en computerapparatuur voor de telefoonproviders is opgesteld.
Op de eerste verdieping is bedoeld als expositieruimte; hier is nu een tentoonstelling van foto’s van Ruben Oreel te zien.
De vierde etage is de torenwachterkamer. Deze geeft een indruk van het leven en het werk van de torenwachters in de 20e eeuw. Aan de oost- en westwand zijn grote foto’s te zien met het uitzicht vanaf die plaats omstreeks 1930. De torenwachterkamer is ingericht door de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.
De ruimte bovenin toont op informatiepanelen de geschiedenis van de toren en de ontwikkeling van kerktoren via vuurtoren met olielampen en koolspitslampen tot de tegenwoordige staat.
De openingshandeling onder grote belangstelling verricht door wethouder Chris Maas van de gemeente Veere, die de grote inzet prees van het Polderhuis en de talloze vrijwilligers, waaronder 20 nieuwe torenwachters.

Gepl. 18 mei 2016

Heruitgave verhalen van Jan Campert

Op 30 april 2016 presenteerden Ans Dingemanse-Dieleman en Aad de Klerk hun boek, met verhalen van Jan Campert.  
De Westkappelse dokterszoon Jan Campert overleed in 1943 in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Hij was een bekende dichter en schrijver en in zijn werk toont zich voortdurend zijn liefde voor Walcheren en Westkapelle. In 1928 en 1929 verscheen in het weekblad Ons zeeland een serie van 34 artikelen onder de titel Üit een jeugd. Herinneringen aan Zeeland”. Op een tocht met de stoomtram voeren ze de lezer mee langs Westkapelle, Middelburg, Vlissingen en ook Zoutelande, wat hij een “klein aardsch paradijs” noemde.

Ans Dingemanse en Aad de Klerk hebben deze serie artikelen nu gedigitaliseerd en in een nieuw boekje gebundeld en voorzien van een toelichting en illustraties. 

Het boekje is in de boekhandel te koop voor € 15,--. 

 

Gepl. 2-5-2016

 

In memoriam Abraham de Kam


Op 6 januari 2015 is Abraham de Kam, in leven hoofdtorenwachter op de vuurtoren en het ijzeren torentje, op 95-jarige leeftijd overleden.
Bram de Kam was tot op hoge leeftijd een bekende verschijning in Westkapelle.
Op 10 augustus 1920 werd hij in Westkapelle en tot zijn laatste dag bewoonde hij het torenwachterhuis aan de De Casembrootstraat.
In 1945 kwam hij in dienst als torenwachter. In 1966 werd hij bevorderd tot hoofdtorenwachter. Zijn belangrijkste werk was het toezicht houden op en zorg dragen voor het goed functioneren van de lichtinstallatie van de vuurtoren. Hij was nauw betrokken bij de restauratie van de toren en de installatie van het nieuwe licht na de tweede wereldoorlog. Daarnaast deed hij dienst op het ijzeren torentje als kustwachter.
In 1982 ging hij met pensioen, maar in de jaren daarna bleef hij zich nauw betrokken voelen met de toren en kon hij daar boeiend en beeldend over vertellen.
Hij nam volop deel aan het sociale leven en hij bezocht tot vlak voor zijn dood familiefeesten, verenigingsuitvoeringen en zelfs de kermis.


Bram de Kam (2e van rechts) zingt aawerwesse tijdens "Zing maar mee" bij het
Polderhuis in 2013;
links zijn maten Piet Minderhoud en Kris Minderhoud, rechts Joost Cijsouw;
foto Jan de Jonge

Gepl. 8 januari 2016

"Looft den Heere" is gestopt

Op zaterdag 12 december 2015 hield de chr. gem. zangvereniging "Looft den Heere" haar allerlaatste concert, in de Moriakerk in Westkapelle.
De zangvereniging werd opgericht in 1906 en heeft 109 jaar lang een toonaangevende rol gespeeld in het Westkappels cultureel en religieus leven. Maar een steeds teruglopend ledental en het ontbreken van jonge aanwas noodzaakte de vereniging er nu toch mee te stoppen. Vooral een tekort aan mannenstemmen vormde een probleem.


"Looft den Heere" in haar laatste samenstelling; foto Jan Willem Reijnierse

Voor het afscheidsconcert o.l.v. dirigente Leny Stokman was afgelopen afgelopen zaterdag veel belangstelling. Het was tevens een kerstconcert en het koor wilde daar hoe dan ook een feestelijk tintje aan geven. Om dit mogelijk te maken kreeg het koor versterking van negen extra zangers. De trompettisten Jinty Kleinepier en Peter Slabber gaven nog een extra cachet aan het geheel.

Gepl. 13-12-2015

Robert van Dierendonck vertelt over de late IJzertijd op Walcheren en het offer van Grijpskerke


In de IJzertijd (400-20 voor Chr.) was Walcheren al bewoond. Op veel plaatsen zijn in de bodem resten van oude bewoning en culturen opgegraven.
Op uitnodiging van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle houdt drs. Robert van Dierendonck, archeoloog bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), een lezing over de spectaculaire vondsten uit de late IJzertijd langs de Kievitshoekweg bij Grijpskerke. De vondsten zijn waarschijnlijk resten van een offerritueel en zij werpen een nieuw licht op de oudste geschiedenis van Walcheren.
 
Tijdstip: donderdag 12 november 2015, 19.30 uur
Plaats: Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 152, Westkapelle
Toegang gratis.

 

Gepl.: 6 nov. 2015