In memoriam Samuel Minderhoud (1947-2018)

Samuel (Sam) Minderhoud, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veelvuldig kampioen ringrijden is op 6 april 2018 op 71-jarige leeftijd overleden. Hij leidde al jaren een teruggetrokken leven.
Sam  was een telg uit de ringrijdersfamilie Minderhoud, van de hofstede aan de Prelaatweg. Naast Sam vierden ook zijn broer Leen en zijn zuster Marietje grote successen. 

Sam Minderhoud won meerdere keren de grote ringrijderij in Middelburg, met de beker van de koningin. Als een van de weinigen in de tijd stak hij 30 ringen in 30 beurten. Ook de zomerwedstrijd in Westkapelle wist hij meermaals op zijn naam te schrijven. 

Gepl. 12 april 2018 

 

Boek met foto's "Aan de keukentafel" van Jan de Jonge


Een jaar lang fotografeerde de Westkappelse fotograaf Jan de Jonge (1953) meer dan 100 Westkappelaars waar ze zich het meest thuis voelen: aan de keukentafel. Het resultaat is een serie ontroerende en karakteristieke portretten van de mensen zelf en ook van hun dagelijkse omgeving en van hun levensstijl.
Een groot deel van de foto's is te zien in een expositie in Het Polderhuis, die tot nu toe al veel bezoekers trok en bewondering oogstte.
De foto's zijn nu ook uitgegeven in boekvorm, in eigen beheer door de fotograaf. Het is een fraai vormgegeven boekwerk geworden, dat in feite een documentaire en een tijdsbeeld is van de Westkappelse samenleving en de nog aanwezige sociale cohesie.

Jan de Jonge presenteerde zijn boek tijdens een sessie in het Polderhuis op vrijdag 23 maart 2018. Hij rijkte het eerste exemplaar uit aan zijn collega-fotograaf Ruben Oreel, die hem hety laatste zetje gaf om tot het boek te komen.

Het boek is te koop in het Polderhuis; prijs € 19,90.

Gepl.  26 maart 2018

 

Jakobus Pouwelse

* Westkapelle 1 maart 1932 - † Middelburg 17 december 2017

Jac Pouwelse werd geboren in Westkapelle als zoon van “meester Pouwelse”, onderwijzer aan de Chr. School. Hij vertrok al als kind naar elders en het grootste deel van zijn leven heeft hij gewoond in Jutphaas en Nieuwegein.
Jac heeft gewerkt als elektronicus. Na zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op genealogie. Op zoek naar zijn eigen roots kwam hij uiteraard weer in Westkapelle terecht. Hij ging wonen in een zomerwoning in de Krekelstraat. Door zijn stamboomonderzoek kwam hij er achter dat bijna alle Westkappelaars op de een of andere manier aan elkaar verwant zijn. Hij verzamelde zijn onderzoeksresultaten in het boek “Westkapelle, één familie”, samen een bestand van meer dan 10000 personen waarvan de namen voorkomen in de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Westkapelle.
Deze informatie is tevens te vinden op de website http://gensdatapro.ngv.nl/westkapelle/westkapelleframeset.htm?westkapellestart.htm

Zijn belangstelling voor de geschiedenis van Westkapelle bracht Jac ook bij de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Vanaf de oprichting in 1996 tot april 2017 was hij bestuurslid. Hij was zeer bedreven met de computer, al lang voordat dit gemeengoed was en hij heeft een massa documentatie en beeldmateriaal van de SCW gedigitaliseerd.
Jac was ook vrijwilliger bij het Polderhuis. Hij was museumsuppoost en lid van de datawerkgroep, belast met het digitaal inventariseren van de collectie. Verder is hij betrokken geweest bij de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand die bewaard worden in het Zeeuws Archief.

Op 21 december 2017 wordt Jac Pouwelse begraven in Westkapelle. Om 14.00 uur is er een afscheidsdienst in Het Polderhuis.

Gepl. 20-12-2017

Pieter van Rooijen
2 juni 1938 - 15 november 2017


Piet van Rooijen aan de staart van de heistelling

Op 15 november 2017 is in zijn huis aan de Koestraat Pieter van Rooijen overleden; hij was 79 jaar en al enige tijd ziek. 
Piet van Rooijen was bijzonder actief in het sociale leven van Westkapelle. Hij was een kenner van de plaatselijke geschiedenis en van de klederdracht. Vooral als zanger trad hij voor het voetlicht. Hij was oprichter en leadzanger van het Westkappels Kwartet en gangmaker en voorzanger van de wijd en zijd populaire Zing-maar-mee sessies. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het instandhouden en opnieuw populair maken van de traditioneel in Westkapelle gezongen volksliedjes, de "aawerwesse". Ook was hij lid van het Westkappels koor. 
De Westkappelse tradities waren zijn lust en zijn leven en hij deed er alles aan om deze levend te houden, o.a. als lid en kapitein van de Heiploeg en als samensteller van tentoonstellingen in het Polderhuis. 
Ook als toneelspeler heeft hij zijn sporen verdiend. Vele malen trad hij op in de stukken die opgevoerd werden bij uitvoeringen van de muziekvereniging OKK en het Westkappels koor. 

Piet van Rooijen wordt op 21 november begraven op de begraafplaats achter de vuurtoren.

Gepl. 18-11-2017