Jakob Lous, oud wethouder Westkapelle , overleden

Op 29 maart 2019 is de voormalige wethouder van de gemeente Westkapelle Jakob Lous overleden; hij was 86 jaar.  

Jaap Lous werkte in de bouw en hij kwam in 1970 voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Westkapelle, als opvolger van de bekende Willem Gabriëlse. Vier jaar later werd hij gekozen als wethouder. Samen met burgemeester Leen Moermond en wethouder Leen Wouters vormde Jaap Lous het college, dat Westkapelle bestuurde in een periode waarin veel veranderingen zich voltrokken en Westkapelle zich ontplooide als een aantrekkelijke woobn- en recreatiegemeente. In 1976 verrichtte hij de officiële opening van de sportzaal De Bellink. 
Jaap Lous beëindigde zijn bestuurlijke carriëre in 1986.

De laatste jaren van zijn leven had Jaap Lous zware lichamelijke problemen en hij verbleef in verband daarmee in het wozoco De Kreek in Wetkapelle. Op 3 april 2019 zal hij op de Algemene Begraafplaats in Westkapelle worden begraven. 

Gepl. 30-3-2019

 

 

De Jonkheer van Sint Jan
Lezing Wim Sturm
De buitenplaats Sint Jan ten Heere omstreeks 1640

Op de plaats van de boerderij Sint Jan ten Heere, aan de weg van Westkapelle naar Aagtekerke, stond ooit een vrouwenklooster en daarna de grote buitenplaats Sint Jan ten Heere. Wim Sturm, docent aan het Hoornbeeck College te Rotterdam, heeft een studie gemaakt van de rijke geschieden is van Sint Jan ten Heere en ook de laatste bewoner, jhr. Willem Versluijs. Op uitnodiging van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle vertelt hij daarover op donderdag 28 maart 2019 in museum het Polderhuis te Westkapelle. Aanvang 19.30, toegang gratis.

Brassband OKK Westkapelle succesvol met eerste prijs en promotie

 
OKK op het podium in Veldhoven

De Westkappelse brassband OKK is bijzonder goed voor de dag gekomen op het muziekconcours op zaterdag 24 november 2018. OKK was het eerste orkest dat optrad bij de door de Brabantse Muziekbond georganiseerde concertwedstrijden in theater De Schalm in Veldhoven; het was ingedeeld in de 4e divisie sectie brassband. 

OKK stond onder de inspirerende leiding van haar dirigent Cora Dellebeke. De band begon met een inspeelwerk, Evening Song van C.C. Scholefield, voor brassband gearrangeerd door Jan de Haan.  Daarna speelde OKK haar eerste te beoordelen werk, Saint Saëns Variations, een  fantasie van de Britse componist Philip Sparke op de Orgel-symfonie van Camille Saint Saëns, waarvan het thema meer bekend is geworden door het liedje "If I had words" van Scott Fitzgerald en Yvonne Keely.  Het tweede concourswerk was Delta Energy, een moderne compositie van Jan Bosveld.

Het totale optreden werd gewaardeerd met 85 punten, goed voor een eerste prijs en promotie naar een hogere divisie. De jury had vooral veel lof voor het samenspel en de muzikaliteit die OKK liet horen en ook voor de  gedrevenheid van zowel de dirigent als de brassband.  
De eerste prijs met promotie was een beloning voor een periode van intensief repeteren van de moeilijke muzieknummers en een prima start voor een feestelijk jaar 2019, waarin met meerdere optredens en aciviteiten het 111-jarige leeftijd van de muziekvereniging zal worden gevierd.  

.25-11-2018

Leintje Huibregtse, de oudste Westkappelse, overleden

In het verzorgingstehuis Buitenrust in Middelburg is op 22 november 2018 Leintje Huibregtse uit Westkapelle op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste vrouw van het dorp en één van de laatste Westkappelse vrouwen die nog dagelijks de traditionele klederdracht droeg.

Leintje Huibregtse werd geboren op 7 september 1920. Haar lange leven bestond voor een groot deel uit werken en zorgen, één van de oorzaken dat zij nooit getrouwd is. Op jonge leeftijd ging zij werken in hotels in Domburg. Daarna moest zij de zorg op zich nemen van eerst haar ouders en daarna haar eveneens ongehuwd gebleven en thuiswonende broers en zuster. Daarnaast was zij lange tijd mantelzorger voor familieleden en buren. Uiteindelijk bleef zij alleen over en tot de zomer van 2018 is zij zelfstandig blijven wonen in haar huisje in de Papestraat.
Aan een leven voor zichzelf is mevr. Huibregtse eigenlijk nooit toegekomen. Haar zorg en toewijding voor haar medemensen was vanzelfsprekend en onopvallend en een onderscheiding daarvoor is haar nooit te beurt gevallen.
Haar lichamelijke gesteldheid takelde de laatste jaren sterk af maar tot haar laatste dag bleef mevr. Huibregtse scherp van geest en in alles geïnteresseerd. Zij was een vraagbaak voor de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle over het oude Westkappelse leven en dorpsgebeuren.
Op 28 november 2018 wordt zij in Westkapelle begraven.

26-11-2-18

 

Westkapelle Werkt = Tentoonstelling van foto'en schilderijen

De jaarlijkse "dubbeltentoonstelling van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en de Westkappelse Schildersclub is te bewonderen van 23 t/m 27 augustus 2018 in het verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst". 
Onder het motto "Westkapelle Werkt" zijn historische foto's te zien van oude beroepen en werkzaamheden die karakteristiek waren voor Westkapelle en haar inwoners. De leden van de Westkappelse Schildersclub heeft met hetzelfde motto in het afgelopen jaar diverse schilderijen gemaakt, die tegelijkertijd worden gepresenteerd. 

Voor openingstijden en meer info zie onderstaande flyer. 

Gepl. 13-8-2018