Open monumentendag

Zaterdag 10 september 2011 worden weer veel monumenten voor het publiek opengesteld, ook in de gemeente Veere, ook de toren en de molen van Westkapelle.Het thema van de open monuimentendag is "Hergebruik van monumenten"

Aanvullende informatie van de gemeente:

Rond Oostkapelle in het beschermd natuurgebied de Manteling treffen we een aantal monumentale buitenplaatsen aan waarvan er in het midden van de 18e eeuw ruim 200 op Walcheren aanwezig waren. De monumenten in Domburg dragen bij aan de herinnering van de grandeur van deze badplaats aan het einde van de 19e / begin 20e eeuw. De dorpen in het agrarische middengebied van de gemeente Veere hebben allemaal monumentale kerken en monumenten met een (vroegere) agrarische functie zoals boerderijen en molens. De statige vuurtoren van Westkapelle (oorspronkelijk de toren van een kerk) inspireerde Mondriaan tot het maken van prachtige schilderijen. Kortom, gemeente Veere heeft een rijke schakering aan monumenten op haar grondgebied. Het Comité Open Monumentendag Veere heeft een flink aantal monumenteneigenaren bereid gevonden de deuren te openen. De in deze brochure opgenomen monumenten gaan (gedeeltelijk) open. De nummers van de monumenten zijn op een kaartje aangegeven. Dit jaar is het thema ‘Nieuw gebruik – oud gebouw’. Het gaat over hergebruik van bijvoorbeeld het voormalige gemeentehuis, de vroegere school of de oude pastorie. Iedere kern van de gemeente Veere heeft wel gebouwen die een andere, nieuwe bestemming hebben gekregen. In de brochure die u hieronder vindt als bijlage, ziet u alle deelnemende monumenten en vindt u een uitgebreide toelichting op het thema.

De brochures zijn ook verkrijgbaar bij de vestigingen van het VVV, de plaatselijke supermarkten en op het gemeentehuis. Op de dag zelf liggen ze ook bij de deelnemende monumenten. Dat geldt ook voor de fietsroutes.