Monument voor Molukse geschiedenis in Westkapelle

Op de dijk, ter hoogte van de Vroonwegeling, is maandag 21 maart 2011 een monument onthuld ter herinnering aan het verblijf van Molukse gezinnen in Westkapelle. Op 21 maart was het precies 60 jaar geleden, dat mensen uit de Molukken, na de onafhankelijkheid van Indonesië van hun eilanden verdreven, in Nederland aankwamen. Een aantal gezinnen kwam terecht in Westkapelle waar zij werden gehuisvest in het voormalig arbeiderskamp, in de volksmond "'t Kamp". Naast de, zeker naar huidige maatstaven, mensonterende verblijfsomstandigheden in het kamp, kregen de Molukkers te maken met een confrontatie met het "gezag". De politie achte het nodig om ongeregeldheden te beslechten met karabijnschoten en internering van de mannelijke bevolking. Het nu opgerichte monument houdt de herinnering aan al deze ellende levend.

De kranten van dinsdag 22 maart 2011 (De Volksrant en PZC)

› Regio › Walcheren
Moluks monument in Westkapelle onthuld
maandag 21 maart 2011 | 17:47 | Laatst bijgewerkt op: maandag 21 maart 2011 | 21:01
WESTKAPELLE - Commissaris van de Koningin Karla Peijs heeft maandagmiddag het Moluks monument ter herinnering op de Zeedijk in Westkapelle onthuld.
De bronzen gedenksteen van de Middelburgse kunstenares Trinette Ledelay bevat restanten van het Moluks opvangkamp dat halverwege de vorige eeuw aan de voet van de dijk zat. De onthulling werd verder onder anderen bijgewoond door de president in ballingschap van de RMS John Wattilete, gedeputeerde Harry van Waveren, Veers burgemeester Rob van der Zwaag en een groot aantal voormalig kampbewoners. Na de onthulling werd in het Polderhuis een dubbelexpositie geopend waarin de geschiedenis van Molukkers in Zeeland wordt belicht met daarnaast werk van Trinette Ledelay.

Lees dinsdag meer in de editie Walcheren van de PZC over de onthulling van het monument