"t Grôôt Ôôd

Een verheugend bericht vandaag in de PZC. Bij de gemeente het waterschap en nog andere instanties hebben ze geld gevonden om 't ôôd te gaan opknappen. Niet voor z'n tijd. Zo'n 450.000 euro mag het kosten. Daar kun je nogal wat voor doen, zou je zeggen. Zo blijkt maar weer dat de acties van Jaap Peene en zijn medestrijders en ook de satirsche pop van de gaaischieters hun gewaardeerde invloed hebben gehad. Eigenlijk hadden die verantwoordelijke instanties dat allemaal zelf moeten zien, maar alla, ze willen er nu toch wat van maken. Zo snel mogelijk beginnen maar en niet te schraal aanpakken. Dus palen en gordingen vernieuwen, nieuwe ijzeren mutsen erop en een nieuw plankier.

9 september 2010