Oud-burgemeester Westkapelle overleden

WESTKAPELLE - Een echte dorpsburgemeester met veel contacten. Met die woorden typeert Westkapellenaar Jan Kaland oud-burgemeester Henk Andries van Maldegem (81). Hij overleed 1 december en zijn familie nam in verband met de coronacrisis in besloten kring afscheid van hem.


Henk van Maldegem in één van de laatste raadsvergaderingen in Westkapelle, geflankeerd door de wethouders Jan Bostelaar en Piet Hengst; 18 april 1996; foto W.F. Helm, Zeeuws Documentatiecentrum

Van Maldegem was van 1981 tot 1997 burgemeester van Westkapelle. Na zijn studie hts werktuigbouwkunde verliet hij zijn geboorteplaats Vlissingen en werkte vier jaar bij het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde in Wageningen. Vervolgens koos hij voor het onderwijs en werd eerst leraar vaktechnisch tekenen aan de lts in Loosduinen en vervolgens leraar praktische toepassing aan de hts in Arnhem. In die tijd kreeg hij ook politieke ambities en werd voor de VVD wethouder in Zevenaar.
Augustus 1981 werd Van Maldegem burgemeester van Westkapelle. Oud-gemeentesecretaris Jan Kaland weet nog goed dat Van Maldegem de overgang meemaakte van de burgemeester als de belangrijkste man van de gemeente naar de burgemeester als voorzitter van het dagelijks bestuur. ,,Hij maakte de opkomst mee van de politiek gedreven wethouders die hun stempel drukken op het beleid.” Dat was volgens Kaland wel moeilijk voor Van Maldegem, omdat hij daardoor zelf minder invloed op het beleid had en hij zich vooral moest concentreren op zijn wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid.
‘Hij liet de tijd zijn werk doen’
Jan Bostelaar was een van die wethouders. Hij herinnert zich Van Maldegem als een bestuurder die een wat afwachtende houding aannam bij problemen. ,,Hij ging ze niet uit de weg, maar ging ook niet als een bok op de haverkist erop af. Hij liet de tijd zijn werk doen en soms werkte dat goed.” Het was een manier van besturen die voor Bostelaar nieuw was. ,,Maar waar ik wel van heb geleerd.” Hij noemt hem een prima burgemeester die al vroeg het belang van automatisering inzag. ,,Maar ook iemand die heel actief was als organisator van de personeelsreisjes. Dat vond hij leuk en kon hij goed.”
Op 1 januari 1997 fuseerde de gemeente Westkapelle met onder andere Veere en Valkenisse tot de nieuwe gemeente Veere en werd Van Maldegem ambteloos burger. Hij bleef wonen in de burgemeesterswoning en bleef zich ook als voorzitter inzetten voor het reddingsstation Westkapelle van de KNRM. Toen hij aantrad was het nog een klein station met alleen een wipperkanon. Onder zijn leiding werd het een varend station inclusief een reddingsboot die vaak uitrukt om op zee te helpen.
Als burgemeester was hij ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dat bleef hij na 1997 doen. Volgens zijn collega Ad Maris heeft hij honderden stellen getrouwd en had hij een geheel eigen persoonlijke en prettige stijl. ,,Hij was wars van dikdoenerij.”

(tekst van Emile Calon, overgenomen uit PZC-digitale krant 8 december 2020)

Henk van Maldegem was als burgemeester nauw betrokken bij de verzwaring van de Westkappelse zeedijk in de jaren 1986-1988 en de daarmee samenhangende stedenbouwkundige aanpassing van het dorp. In 1996, kort voor de gemeentelijke herindeling, stond hij aan de wieg van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle; hij was de ondertekenaar van het raadsbesluit en de stichtingsacte. 

Gepl. 8-12-1996