Beeldbank Westkapelle hersteld en aangevuld met nieuwe foto's 


De Dijkstraat tijdens de dijkverzwaring in 1986; foto D. Minderhoud

De eerder gemelde problemen met de Beeldbank Westkapelle zijn opgelost. Tegelijkertijd zijn er diverse nieuwe foto's op de beeldbank geplaatst. 
Van grote historische waarde zijn de foto's die in de zomer van 1907 zijn gemaakt door de Franse kunstenaar Albert Depré. Een aantal van deze foto's werden eerder tentoongesteld in het Polderhuis Westkapelle, maar zijn nu ook te bewonderen op de beeldbank. 
Tevens is er een nieuwe rubriek toegevoegd: Dijkverzwaringen en zandsuppleties na 1985 . Hier zijn meer dan 80 foto's te zien, waarmee een impressie wordt gegeven van de toestand vòòr, tijdens en na de grote dijkverzwaring in de jaren 1986-1988, een ware metamorfose van dijk en dorp. Daarbij zijn veel, nooit eerder gepubliceerde dia's gemaakt door Daan Minderhoud, indertijd medewerker van het Waterschap Walcheren.  

Daarnaast zijn in de afgelopen maanden nog diverse foto's van uiteenlopende aard gepubliceerd. 

Gepl. 3-8-2020