De Jonkheer van Sint Jan
Lezing Wim Sturm
De buitenplaats Sint Jan ten Heere omstreeks 1640

Op de plaats van de boerderij Sint Jan ten Heere, aan de weg van Westkapelle naar Aagtekerke, stond ooit een vrouwenklooster en daarna de grote buitenplaats Sint Jan ten Heere. Wim Sturm, docent aan het Hoornbeeck College te Rotterdam, heeft een studie gemaakt van de rijke geschieden is van Sint Jan ten Heere en ook de laatste bewoner, jhr. Willem Versluijs. Op uitnodiging van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle vertelt hij daarover op donderdag 28 maart 2019 in museum het Polderhuis te Westkapelle. Aanvang 19.30, toegang gratis.