Leintje Huibregtse, de oudste Westkappelse, overleden

In het verzorgingstehuis Buitenrust in Middelburg is op 22 november 2018 Leintje Huibregtse uit Westkapelle op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste vrouw van het dorp en één van de laatste Westkappelse vrouwen die nog dagelijks de traditionele klederdracht droeg.

Leintje Huibregtse werd geboren op 7 september 1920. Haar lange leven bestond voor een groot deel uit werken en zorgen, één van de oorzaken dat zij nooit getrouwd is. Op jonge leeftijd ging zij werken in hotels in Domburg. Daarna moest zij de zorg op zich nemen van eerst haar ouders en daarna haar eveneens ongehuwd gebleven en thuiswonende broers en zuster. Daarnaast was zij lange tijd mantelzorger voor familieleden en buren. Uiteindelijk bleef zij alleen over en tot de zomer van 2018 is zij zelfstandig blijven wonen in haar huisje in de Papestraat.
Aan een leven voor zichzelf is mevr. Huibregtse eigenlijk nooit toegekomen. Haar zorg en toewijding voor haar medemensen was vanzelfsprekend en onopvallend en een onderscheiding daarvoor is haar nooit te beurt gevallen.
Haar lichamelijke gesteldheid takelde de laatste jaren sterk af maar tot haar laatste dag bleef mevr. Huibregtse scherp van geest en in alles geïnteresseerd. Zij was een vraagbaak voor de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle over het oude Westkappelse leven en dorpsgebeuren.
Op 28 november 2018 wordt zij in Westkapelle begraven.

26-11-2-18