Jakobus Pouwelse

* Westkapelle 1 maart 1932 - † Middelburg 17 december 2017

Jac Pouwelse werd geboren in Westkapelle als zoon van “meester Pouwelse”, onderwijzer aan de Chr. School. Hij vertrok al als kind naar elders en het grootste deel van zijn leven heeft hij gewoond in Jutphaas en Nieuwegein.
Jac heeft gewerkt als elektronicus. Na zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op genealogie. Op zoek naar zijn eigen roots kwam hij uiteraard weer in Westkapelle terecht. Hij ging wonen in een zomerwoning in de Krekelstraat. Door zijn stamboomonderzoek kwam hij er achter dat bijna alle Westkappelaars op de een of andere manier aan elkaar verwant zijn. Hij verzamelde zijn onderzoeksresultaten in het boek “Westkapelle, één familie”, samen een bestand van meer dan 10000 personen waarvan de namen voorkomen in de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Westkapelle.
Deze informatie is tevens te vinden op de website http://gensdatapro.ngv.nl/westkapelle/westkapelleframeset.htm?westkapellestart.htm

Zijn belangstelling voor de geschiedenis van Westkapelle bracht Jac ook bij de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Vanaf de oprichting in 1996 tot april 2017 was hij bestuurslid. Hij was zeer bedreven met de computer, al lang voordat dit gemeengoed was en hij heeft een massa documentatie en beeldmateriaal van de SCW gedigitaliseerd.
Jac was ook vrijwilliger bij het Polderhuis. Hij was museumsuppoost en lid van de datawerkgroep, belast met het digitaal inventariseren van de collectie. Verder is hij betrokken geweest bij de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand die bewaard worden in het Zeeuws Archief.

Op 21 december 2017 wordt Jac Pouwelse begraven in Westkapelle. Om 14.00 uur is er een afscheidsdienst in Het Polderhuis.

Gepl. 20-12-2017