Windmolens Westkapelle weg


Bijna 25 jaar bepaalden ze de skyline van Westkapelle. Maar nadat eind 2016 de windmolens op de camping De Boomgaard waren weggehaald  zijn vorige week ook de  de twee 43 meter hoge windturbines van  de vereniging Zeeuwind aan de Noordweg ontmanteld en afgevoerd. 

De aftocht van de molens ging sneller en geruislozer dan de plaatsing. Daar gingen destijds  nogal wat ampele overwegingen aan vooraf.  Iedereen was en is voor duurzame energie en als het ergens waait dan is het wel in Westkapelle. Maar dat alles  moest  toch goed worden afgewogen tegen de landschappelijke en esthetische belangen  en ook was men bang dat  windmolens dicht bij de Westkappelse kust een gevaar zouden vormen voor de trekvogels. 

Maar op 10 mei 1992, de Nationale Molendag,  werden ze toch geplaatst, twee Micon-turbines aan de Noordweg, elk goed voor 250 kW. Samen met de molens op de camping zouden ze voldoende energie energie leveren om de helft van de huishoudens in Westkapelle van stroom te voorzien, zo werd toen beloofd.  

Intussen is de technische en economische levensduur van de molens verstreken, reden voor Zeeuwind om ze weg te halen.  Zeeuwind heeft geen plannen om windmolens in Westkapelle terug te plaatsen. De verwijderde molens krijgen wel een tweede leven in Ierland. 

 
Het lege windmolenterrein aan de Noordweg

Gepl. 13 maart 2017; gew. 17 april 2017