In memoriam Abraham de Kam


Op 6 januari 2015 is Abraham de Kam, in leven hoofdtorenwachter op de vuurtoren en het ijzeren torentje, op 95-jarige leeftijd overleden.
Bram de Kam was tot op hoge leeftijd een bekende verschijning in Westkapelle.
Op 10 augustus 1920 werd hij in Westkapelle en tot zijn laatste dag bewoonde hij het torenwachterhuis aan de De Casembrootstraat.
In 1945 kwam hij in dienst als torenwachter. In 1966 werd hij bevorderd tot hoofdtorenwachter. Zijn belangrijkste werk was het toezicht houden op en zorg dragen voor het goed functioneren van de lichtinstallatie van de vuurtoren. Hij was nauw betrokken bij de restauratie van de toren en de installatie van het nieuwe licht na de tweede wereldoorlog. Daarnaast deed hij dienst op het ijzeren torentje als kustwachter.
In 1982 ging hij met pensioen, maar in de jaren daarna bleef hij zich nauw betrokken voelen met de toren en kon hij daar boeiend en beeldend over vertellen.
Hij nam volop deel aan het sociale leven en hij bezocht tot vlak voor zijn dood familiefeesten, verenigingsuitvoeringen en zelfs de kermis.


Bram de Kam (2e van rechts) zingt aawerwesse tijdens "Zing maar mee" bij het
Polderhuis in 2013;
links zijn maten Piet Minderhoud en Kris Minderhoud, rechts Joost Cijsouw;
foto Jan de Jonge

Gepl. 8 januari 2016