Het Polderhuis gaat de Westkappelse vuurtorens als museum exploiteren

Westkapelle krijgt een primeur. De grote vuurtoren en het ijzeren torentje worden ingericht als musea en opengesteld voor bezoekers. Het Polderhuis Dijk- en Oorlogsmuseum wordt de beheerder van de torens. De overeenkomst tussen het Polderhuis en Rijkswaterstaat moet nog een definitief beslag krijgen maar de onderhandelingen verkeren in de afrondingsfase. 
Zowel de grote vuurtoren aan het begin van de Zuidstraat als het ijzeren torentje op de dijk zijn aangewezen als beschermde monumenten. Zij bepalen in belangrijke mate het beeld en het karakter van Westkapelle.


De vuurtoren zoals in 1907 geschilderd door Piet Mondriaan

De grote vuurtoren was orok in het verleden al open voor het publiek, zij het op beperkte schaal. Dit werd geregeld door Greta Compeer, die nu met haar werkzaamheden voor de toren wil stoppen.

Jan van Beekhuizen, voorzitter van het museum, is enthousiast over de nieuwe activiteiten van het Polderhuis en vindt het een prachtige aanvulling op de al bestaande culturele voorzieningen. “ Met de beide to­rens is de cirkel voor het museum rond. Bezoekers aan de toren lopen nu in een keer naar boven, bekijken het uitzicht en gaan weer weg. Straks krijgen ze een echt ontdek­kingsreis. Achter de deuren die straks openen, zit telkens een ka­mer. Met verschillende inrichtin­gen. Van torenwachterskamer tot de ruimte waar vroeger de tech­niek zat. Een schitterende manier om opnieuw een stukjeWestkap­els erfgoed te ontsluiten voor een breder publiek. Met respect voor de begraafplaats er omheen. Het wordt geen pret-klimtoren.”

In eerste instantie gaat de  bezoekmogelijkheid van de vuurtoren op de oude voet verder. Later worden de openingstijden uitgebreid en volgt ook de openstelling van het ijzeren torentje op de dijk, in com­binatie met een museumwande­ling; ‘Gidsen langs de zee’.

De torenlichten blijven natuurlijk branden en Rijkswaterstaat houdt onbeperkt topegang tot de karakteristie­ke kustbakens. Die organisatie blijft ook verantwoordelijk voor het technisch en bouwkundig on­derhoud. Het Polderhuis wordt verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van de torens. 
Het publiek krijgt geen toegang tot de kwetsbare lichtinstallatie van de vuurtoren.

Gepl.: 24 december 2014