Ideeën voor herbouw van de dijkmolen

In de discussie over een toekomstplan voor Westkapelle lanceerde Jan Kaland, bestuurslid van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle het idee voor herbouw van de molen op de dijk.
In het recent verschenen Polderhuisblad is het eerst nog wat abstracte idee uitgewerkt en gevisualiseerd.
De bedoeling is vooral herstel van de unieke skyline die de molen Westkapelle bood. Met het bombardement van 3 oktober 1944 verdween ook de molen. Hoewel in het eerste wederopbouwplan ook sprake was van herbouw van de molen, is het daar nooit van gekomen.

Het idee behelst een remake van de molen, met in de de molenromp ruimte voor enkele appartementen voor permanente of recreatieve bewoning. Daarnaast, of eigenlijk onder de molen is een horecavoorziening met buitenterras gedacht. Het omliggende dijklichaam kan worden omgevormd tot een openluchtpodium voor concerten of andere culturele en recreatieve manifestaties.


Artist impression van een nieuwe dijkmolen; fotomontage Jan de Jonge

Intussen is de wensdroom van een nieuwe dijkmolen  volop onderwerp van gesprek in het dorp. Over de merites ervan en de haalbaarheid verschillen de meningen. De haalbaarheid hangt af van commerciële mogelijkheden, initiatieven van ondernemers en medewerking van en subsidiëring door de overheid.

Hieronder het idee, zoals dat is gepubliceerd in het Polderhuisblad.

Gepl. 10 juli 2014