Olga Huibregtse promoveert op proefschrift over evacuatie bij overstroming op Walcheren

Nadat andere Westkappelse vrouwen, Clazina Dingemanse en Anne de Pagter, en in 1979 ook haar moeder Rina Huibregtse-Minderhoud,  haar zijn voorgegaan, is het nu ir. Olga Huibregtse, die een doctorstitel behaalt. Weliswaar komt zijzelf niet direct “van Westkapelle”, maar haar ouders wel en velen kennen haar familie.

Maandag 18 februari 2013 promoveerde zij aan de TU Delft op het proefschrift "Robust model-based optimization of evacuation guidance". Dit proefschrift veronderstelt een overstroming van Walcheren en een daardoor noodzakelijke evacuatie van de bevolking.

Ir. Olga Huibregtse

Een eerste (onwetenschappelijke) gedachte daarbij is, dat na de opeenvolgende dijk- en duinversterkingen in het kader van de Deltawet en de projecten Zwakke Schakels en Zeeweringen, een grote overstroming toch wel tamelijk ondenkbaar is geworden. Het uitgangspunt is immers dat de zeeweringen bestand zijn tegen een storm en een waterstand die zich één keer in de 5000 jaar kunnen voordoen. Eigenlijk zijn ultra-extreme omstandigheden van dit kaliber nog nooit voorgekomen. En als ze ons treffen, is het de vraag of er nog iets te evacueren valt. Niettemin vond ook de minister van infrastructuur het recentelijk nodig om te waarschuwen dat we niet op een grote dijkdoorbraak zijn voorbereid.

Als zich dergelijke extreme omstandigheden, of andere die we ons nu niet kunnen voorstellen, voordoen en ook de zeespiegel nog verder is gestegen, moeten we dus op evacuatie voorbereid zijn. Olga Huibregtse presenteert in haar proefschrift optimalisatiemethoden voor evacuaties,  die resulteren in instructies voor automobilisten, namelijk wanneer te vertrekken, waar naar toe te gaan en welke route te volgen. Bijv. “Stap om 14.30 uur in uw auto en vlucht via de A58 naar Bergen op Zoom”. Op deze manier zouden aanmerkelijk meer mensen tijdig kunnen worden geëvacueerd dan met de traditionele aanpak en richtlijnen.

Olga Huibregtse denkt dat moderne communicatiemiddelen die nieuwe vorm van evacueren haalbaar maken. Een overheidsdienst als NL-Alert kan mensen een sms sturen. Niet iedereen zal zo’n officieel reisadvies opvolgen, beseft ook zij. “Daarom hield ik rekening met een ongehoorzaamheidsfactor”.

Volgens de TU Delft zit de wetenschappelijke waarde van het proefschrift in de probleemformuleringen en oplossingsmethoden waarin onzekerheid en nalevingsgedrag wordt opgenomen. Deze combinatie van factoren is niet meegenomen in andere methoden die evacuatie-instructies optimaliseren. Het heeft praktische waarde omdat het nieuwe inzichten geeft in het nut van evacuaties en hoe instructies ontwikkeld kunnen worden. Geoptimaliseerde instructies zijn effectiever dan instructies gecreëerd door het gebruiken van eenvoudige regels, zoals het instrueren van de evacuees de kortste route te volgen. Dit wijst er op dat evacuatie meer nut heeft voor Nederland dan meestal verondersteld wordt. Om de instructies toe te passen zullen ze onderdeel moeten zijn van een breder plan dat, bijvoorbeeld, communicatie- en operationele strategieën omvat.

Voor mensen zonder auto heeft Olga Huibregtse ook een advies: “Neem de fiets. Je kunt weinig meenemen, maar waarschijnlijk ben je wel als een van de eerste op hoger gelegen grond”.