De wevers dat zijn er geen heren. De calicotfabriek en de wevers van Westkapelle (1839-1870)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halverwege  de 19e eeuw stond in Westkapelle een weverij, een nogal wezensvreemd element in dit dorp van dijk en dijkwerkers.  De weverij was vooral bedoeld als werkverschaffing en daarmee om de lokale armoede te bestrijden. Echt gelukt is dat niet en al na dertig jaar kwam er een einde aan de textielnijverheid in Westkapelle.

De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle heeft samen met de Roosevelt Academy onderzoek gedaan naar de weverijhistorie. In hun boek De wevers dat zijn er geen heren beschrijven Jan Kaland, Ko Gabriëlse, Adrie Lous en Willem van den Broeke de opkomst en ondergang van de weverij en de werkomstandigheden van de wevers. De weverijhistorie staat niet los van de toenmalige  economische, culturele en sociale omstandigheden, die dan ook uitgebreid worden belicht. Bijzondere aandacht krijgt de rol van de gemeente en de ambachtsheer.

Het boek verschijnt op woensdag 19 december 2012. Op die dag zullen 's middags om 16.00 uur in het Polderhuis de eerste exemplaren worden uitgereikt aan de wethouder cultuur van de gemeente Veere, René Molenaar en aan Willem van den Broeke, co-auteur van het boek.

Het boek, door de Stichting Cultuurbehoud uitgegeven in samenwerking met De Drukery / Schrijverspodium te Middelburg, gaat € 15,-- kosten.

5 december 2012

 

 

 

.