Historisch onderzoek naar weverij Westkapelle


De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle heeft in samenwerking met de Roosevelt Academy te Middelburg onderzoek gedaan naar een tot nu toe onontgonnen stukje Westkappels verleden: de katoenweverij onder aan de dijk in de jaren 1839-1870, in Westkapelle bekend als 't weef 'uus

Het resultaat van dit onderzoek is een grote hoeveelheid nieuwe en aanvullende kennis over de totstandkoming, de bedrijfsvoering en het einde en de naweeën van de weverij. Dit alles kan niet los worden gezien van de sociale en economische omstandigheden in Westkapelle in de 19e eeuw. Die worden in het onderzoek dan ook uitgebreid geschetst, evenals de betrokkenheid van het gemeentebestuur en de ambachtsheer.

Het verhaal over het wel en wee van Westkapelle en de weverij zal in boekvorm worden uitgegeven. Dit boekje zal eind november 2012 verschijnen. Een officiële presentatie is in voorbereiding. Het boek zal ongeveer € 12,50 gaan kosten

Zeedijk met het overgebleven deel van het weefhuis anno 1900

26 oktober 2012